Frans Baert & Vennoten

FRANS BAERT
& VENNOTEN

ADMINISTRATIEF RECHT
RUIMTELIJKE ORDENING, AMBTENARENRECHT, OVERHEIDSOPDRACHTEN
MILIEURECHT

BURGERLIJK RECHT
BOUWRECHT, KOOPRECHT, HUUR- EN PACHTRECHT, CONSUMENTENRECHT
ZAKENRECHT, ZEKERHEDEN

HANDELSRECHT
AUTEURSRECHT, HANDELSCONTRACTEN, HANDELSPRAKTIJKEN, BANK- EN FINANCIEEL RECHT
VENNOOTSCHAPSRECHT

INSOLVENTIERECHT
FAILLISSEMENTSRECHT, GERECHTELIJK AKKOORD, COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

SOCIAAL RECHT
ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT, ONTSLAGRECHT

FAMILIERECHT
AFSTAMMING – ADOPTIE, ECHTSCHEIDING, ERFRECHT

STRAFRECHT
VERKEERSRECHT
SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

ADVOCATEN-VENNOTEN
Frans BAERT, Liesbet VAN SEVEREN, Maarten DAMBRE,
Veerle TOLLENAERE, Jan VEYS, Yves DE GRAEVE,
Tom DE SUTTER, Wim VANBIERVLIET, Pieter VAN ASSCHE

ADVOCATEN
Ellke VOLCKAERT, Olivier COOPMAN, Steven MARYSSE, Jeroen DE METS,
Leen LIPPEVELDE, Ellen COCKELBERGH, Tim VAN DEN ABEELE, Laurence DEMEULEMEESTER
Eline LIEVENS, Michelle DECRUY, Stefanie GOUBERT

CVBA Frans Baert & vennoten  
R.P.R. Gent nr. 0446533065

Uw advocatenkantoor - jurist te Gent.

Frans Baert & Vennoten

  • Advocaten
  • Advocatenkantoor
  • Jurist
Koning Albertlaan 128, 9000 Gent
T09 222 94 31