De FleetFix Touch

Ook de persoonlijke parameters zijn belangrijk

Beleving en kwaliteit van de wagen

FleetFix legt naast de fiscale kost ook de focus op het plezier van een wagen. Ook naar de beleving en kwaliteit van de wagen mag gekeken worden. Beide zullen worden meegenomen bij het bespreken van een wagen. Niet iedereen wilt graag met een Prius rijden. Er wordt steeds gewerkt met persoonlijke parameters i.p.v. met standaardwaarden.

Korte introductie in begrippen autofiscaliteit

Met de nieuwe wijzigingen in de vennootschapsbelasting zijn de regels omtrent de aftrekbaarheid van auto’s en de bijhorende kosten nogmaals onder handen genomen. Daarnaast werd de personenbelasting ook ‘aangetast’ door het verlies van haar vast 75% aftrekpercentage. Ook het concept van een ‘valse hybride’ wagen is gelanceerd. Wat betekent dit voor uw huidig en toekomstig wagenpark? Zowel voor de vennootschap alsook voor het VAA van u en de werknemers.

Naast de personen- en vennootschapsbelasting hebben we ook nog de BTW en de verkeersbelasting. Nog te zwijgen van de RSZ bijdrages en sociale bijdragen. Allemaal hebben ze al geruime tijd hun pijlen gericht op de auto’s.

Vennootschapsbelasting

Toekomstige auto’s in een vennootschap alsook deze in de eenmanszaken zullen nu nog minder moeten uitstoten als men de fiscale aftrekbaarheid nog aanvaardbaar wil houden. Echter wordt er gewerkt met een overgangsregeling. Hierdoor bekomen we vanuit bepaalde perspectieven in een situatie waar we steeds het onderscheid tussen verschillende aftrekbaarheidsregimes zullen moeten onderscheiden.

Laten we het overzichtelijk houden en ons opsplitsen tussen de personenbelasting (eenmanszaken) en de vennootschapsbelasting (de vennootschappen).