De FleetFix Reports

Professionele berekeningen in een eenvoudig overzicht.

Tell me more about the FleetFix Report

Met de FleetFix Reports is het mogelijk om op een vlotte manier de fiscale impact van elke wagen te bekijken en vergelijken met elkaar. Er is getracht om dit zo overzichtelijk mogelijk te maken en tegelijkertijd ook voldoende parameters weer te geven. De reports zijn steeds opgebouwd uit de voglende elementen:

- De bruto kost van elke wagen: Daarin wordt rekening gehouden met de afschrijvingskost (in geval van aankoop) of de huurkost (bij leasing of renting), taksen worden eveneens meegedeeld (tenzij deze zijn opgenomen in de maandleijkse huur), CO2 taks maar ook het gedeelte van de niet aftrekbare BTW en uiteraard alle verworpen uitgaven (ook deze verbonden aan het VAA). 

- De bruto besparing van elke  wagen: Hierbij wordt er rekening gehouden met alle zaken die zorgen voor een belastingsbesparing. Eveneens de aftrekbare BTW wordt verrrekend. 

- De netto kost van elke wagen: an verrekening van de kosten en de besparingen per wagen kan de eindbalans opgemaakt worden in de vorm van de "total cost of ownership" (TCO). Dit kan je ook vergelijken met de kost om de wagen rijklaar te hebben voor de volledige duur. Dus zonder reeds 1 km te hebben gereden. Dit is dus de vergelijking zonder enige vertekening door brandstofkosten.

- Het brandstofverbruik-analyse van de wagens: Hierbij wordt ook de parameter van het verbuitk erbij genomen. Gebaseerd op het jaarlijks aantal kilometers.