FleetFix

Meer dan enkel autofiscaliteit

Wat is FleetFix?

Auto’s en fiscaliteit. Dat zijn nooit de beste vrienden geweest en het ziet er in de nabije toekomst niet naar uit dat daar verandering in zal komen.

Dit blijkt namelijk uit de stijging van de TCO (totale cost of ownership) van een auto. Met de steeds veranderende fiscale regels op federaal én gewestelijk niveau kan het wagenpark plots een forse kostenstijging kennen. Daarnaast kan een nu schijnbaar fiscaal voordelige keuze op langere termijn uitdraaien op een financiële aderlating. Nog nooit is de Belgische autofiscaliteit complexer geweest dan vandaag. Nog nooit is een fiscale planning bij de keuze van uw wagenpark zo belangrijk geweest.

Wat betekent dit voor uw huidig en toekomstig wagenpark? Zowel voor de vennootschap alsook voor het VAA van u en de werknemers. FleetFix begeleidt bedrijven en bedrijfsleiders graag in dit fiscale doolhof. Máár steeds met het plezier van een wagen in het achterhoofd.

Doel?

FleetFix helpt bij het zoeken naar ‘het meeste auto voor de laagste kost’. Dit op een gemakkelijke en begrijpelijke manier. Door middel van zelfontwikkelde TCO-berekeningen kan de echte kost van een wagen worden gedetermineerd. Doordat FleetFix onafhankelijke fiscale prijscalculaties opstelt, kan er één-op-één worden vergeleken. Zowel tussen modellen van verschillende merken alsook tussen dezelfde modellen maar dan met verschillende aandrijflijnen. Ook kan de kost van een huidig wagenpark worden berekend.

In tegenstelling tot dealers of leasingmaatschappijen worden leaseoffertes onafhankelijk beoordeeld en vergeleken. FleetFix maakt individuele reports op basis van de leasingoffertes die worden aangereikt door de klant of die wij zelf hebben opgehaald bij leasingmaatschappijen.

FleetFix Reports

Dit alles gebeurt d.m.v. FleetFix reports. Deze reports geven een duidelijk en begrijpelijk overzicht van de reële kostprijs van een wagen. Op basis daarvan kan er perfect worden geconcludeerd of een bepaald model al dan niet fiscaal terug te verdienen is t.o.v. eenzelfde model met andere motorisatie.

In de eerste plaats focust FleetFix voornamelijk op het puur fiscaal kostenplaatje. Dit in tegenstelling tot de dealerships die werken met grote vertekeningen op basis van brandstofverbruik of restwaarde. Brandstofverbruik en restwaarde hebben zeker een invloed maar het is interessanter dit op het einde van de vergelijking te hanteren. De bouwstenen van de fiscale kost liggen namelijk op andere domeinen en net dáár start FleetFix. Ook als een wagen stilstaat op de oprit kost deze namelijk.