Fibrecount

asbest- en milieulaboratorium

Asbest in huis? Fibrecount kan voor u nagaan of een bepaald materiaal al dan niet asbesthoudend is. Denk bv. aan afvoerbuizen, isolatie, leien, onderdakplaten, golfplaten, vinyl,...

www.fibrecount.be - www.asbestherkenning.be
erkend milieulabo voor particulieren en bedrijven

Bij Fibrecount te Aartselaar.

Fibrecount

  • Asbestlaboratorium
  • Asbestonderzoek
  • Milieulaboratorium
Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar
T03 312 95 90