Loopbaancheque

Loopbaancheque bestellen

Ben je een werknemer of zelfstandige en wil je meer voldoening uit je job halen? Bestel een loopbaancheque en volg loopbaanbegeleiding. Zo ga je terug fluitend naar je werk!

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaancheques.

1. Om loopbaancheques te kunnen bestellen, moet je vanaf 1 januari 2020 minimum 7 jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige.

2. Vanaf 1 januari 2020 kan je om de 6 jaar één loopbaancheque bestellen voor 4 uur loopbaanbegeleiding en één loopbaancheque voor 3 uur.

Deze pakketten kunnen op een aantal manieren opgenomen worden:

» Apart van elkaar: bij hetzelfde centrum of telkens bij een ander centrum. Tussen de twee pakketten kan een korte of langere tijdsperiode genomen worden, afhankelijk van de noden op dat moment.

» Aansluitend op elkaar: bij hetzelfde loopbaancentrum, als vervolg op het eerste pakket kan een tweede pakket aangevraagd worden. Door de twee pakketten te combineren bekomt men een langere begeleiding (7 uur)

» Altijd binnen de zes jaar: Indien de aanvrager van statuut verandert tijdens of na het opnemen van pakket 1, dan kan het zijn dat hij geen recht meer heeft op pakket twee. Bijvoorbeeld indien werkloosheid optreedt na pakket 1.

Meer informatie over de voorwaarden vind je op de pagina van VDAB.

BESTEL JE LOOPBAANCHEQUES ONLINE

Loopbaancheque ennu


Klachtenprocedure

Indien je niet tevreden bent van je loopbaanbegeleiding kan je dit melden volgens volgende procedure: Een eerste stap is je klacht bespreekbaar maken met de loopbaancoach van ennu-loopbaancentrum of door een mail te sturen naar katja.kestens@ennu-loopbaancentrum.be. Er wordt binnen de week gezocht naar een oplossingsgerichte aanpak.

Indien we niet tot een oplossing gekomen zijn kan je contact opnemen met VDAB via een invulformulier www.vdab.be/vdab/klachten.shtml. Dit klachtenformulier vind je ook terug op de website van vdab.be onder de rubriek ‘Begeleiding en oriëntatie’- loopbaanbegeleiding.

In een laatste stap van de procedure, als je niet tevreden bent over de wijze waarop VDAB je klacht behandeld heeft, kan je contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst van de Vlaamse Overheid, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 0800 240 50, info@vlaamseombudsdienst.be