Aanbod

Loopbaancoaching

We kijken op een gestructureerde manier naar jouw loopbaanvragen. Via verschillende methodes vergroot je jouw zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfsturing. Je ontwikkelt een taal om jezelf te profileren in je functie, bij sollicitaties en tijdens netwerkmomenten.

Supervisie

Tijdens een individueel leerproces gaan we in op jouw persoonlijke leervragen in het werken met mensen. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren over situaties waar je in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat.

Workshops en individuele coaching "verbindende communicatie"

Bij verbindende communicatie leer je hoe je op een constructieve manier in gesprek kan gaan bij conflictuerende belangen.  De coaching is gebaseerd op het model ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg.

Workshops en individuele coaching "omgaan met stress"

Je leert inzicht verwerven over de signalen van stress en overbelasting en over de factoren die hierin een rol spelen. Je leert hoe je hier op kan inspelen door je hulpbronnen aan te spreken en je grenzen te definiëren. Via lichaamsgerichte coaching ga je ook ervaren wat je belemmert en wat je nodig hebt om verder te groeien.

EMDR therapie

Als je merkt dat je reacties niet evenredig zijn met de situatie waarin je je bevindt staat je lichaam onder te hoge druk en basisspanning. Vaak weten we niet hoe het komt. Het is mogelijk dat er een trauma of een te stressvolle periode aan is voorafgegaan die je zelf niet verwerkt kreeg. Met de EMDR therapie en embodied therapie gaan we werken aan de integratie van onverwerkte spanning en het herwinnen van mentale gezondheid.