ennu-loopbaancentrum

Coaching en loopbaanbegeleiding met visie te Herent

Missie

Met een spiegel op weg

Met ennu willen we graag samen nadenken over waar jij naartoe wil met je loopbaan en wat jij hiervoor nodig hebt. 

Onderweg luidop vragen stellen en beantwoorden, luidop durven nadenken. Je zal in de spiegel naar jezelf leren kijken en voor die spiegel over jezelf nadenken. Via verschillende methodes vergroot je jouw zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfsturing. Je ontwikkelt een taal om jezelf te profileren in je functie, bij sollicitaties en tijdens netwerkmomenten.

De wandeling die je samen met ennu maakt, mag je ook letterlijk nemen. Ons kantoor bevindt zich in een landelijke omgeving in Herent waardoor we gemakkelijk naar buiten gaan.

Tot nu toe kloppen voornamelijk hogeropgeleiden tussen 25 jaar en 65 jaar bij ennu aan maar we zijn er voor iedereen die een loopbaanvraag heeft. 


Visie

Energie als wegwijzer

We werken vanuit een waarderende benadering met als vertrekpunt jouw verhaal en jouw sterktes. De klemtoon in de begeleiding door ennu ligt onmiskenbaar op tijd nemen voor jezelf, een heldere kijk krijgen op je loopbaanbehoeften, verbindend communiceren, vertrouwen krijgen en mogelijkheden zien. Van daaruit kan je duurzame loopbaankeuzes maken.

Door je aandacht te richten op wat jou energie geeft en waardevolle talenten en competenties aan te spreken of te ontwikkelen, wordt werken aangenamer. Zo sta je enthousiaster en gedrevener in het leven en draag je automatisch ook positief bij aan een gezonde organisatie.

In onze prestatiegerichte maatschappij ontbreekt soms de tijd voor rust en vrije tijd waardoor we van onszelf kunnen vervagen. Hard werken is uiteraard opbouwend maar het blijft belangrijk om aandacht te schenken aan wat jou drijft. Door je vrije tijd bij je carrière te laten aansluiten, kan je een krachtige, extra energiebron inzetten.


Waarden

Zeven waarden weven zich als een rode draad doorheen de gesprekken:

  • Autonomie Wij stimuleren je in je groei naar zelfkennis. Zo kan je een bewuste loopbaankeuze maken die aansluit bij wat je echt belangrijk of waardevol vindt.
  • Spontaniteit Het gesprek is de spil van de begeleiding. Dit doen we het liefst op een ongedwongen manier met voldoende ruimte om in te spelen op de noden van het moment.
  • Vertrouwen We bouwen de begeleiding op vanuit het vertrouwen in de eigen werking en het vertrouwen in jou, om te kunnen focussen op mogelijkheden en groeikansen. Uiteindelijk zal het vertrouwen in jezelf ervoor zorgen dat je bewust kan kiezen.
  • Authenticiteit We wakkeren je nieuwsgierigheid en het onbevangen naar jezelf kijken aan zodat je je eigen koers kan varen, rekening houdend met wat jij in jouw context belangrijk vindt.
  • Verbondenheid Tijdens het begeleidingsproces zet je vraagtekens bij je persoonlijke loopbaanverwachtingen en -behoeften waardoor de verbondenheid met jezelf en je loopbaan zal versterken. Wij gaan graag samen met jou door dit proces.
  • Ontplooiing Via verschillende oefeningen versterken we je zelfbeeld, waardoor je gerichter naar de arbeidsmarkt leert kijken. Verder ontdek je op welke vlakken je je nog verder kan of wil ontwikkelen. Een loopbaan vormgeven is een work in progress.
  • Humor Stilstaan bij je loopbaan vraagt veel energie en kan confronterend, diepgaand en vermoeiend werken. Gelukkig wisselen luchtige momenten het serieuze en geconcentreerde werk af. Meer nog, een lach wakkert de energie telkens weer aan.

Muziek

Reflectie en zelfreflectie staan centraal in de werking van ennu. Het lied “ I’ll be your mirror “ van The Velvet Underground zegt welk engagement we willen aangaan in onze begeleiding.

“I’ll be your mirror” verscheen op het debuutalbum uitgebracht in 1967.

Het was het allermoeilijkste nummer voor Nico om in te zingen. De “band” wilde een zachte delicate stem maar Nico zong het elke keer sterker en agressiever. Na veel mislukte opnames barstte Nico in tranen uit en besloot de groep om nog een allerlaatste poging te ondernemen. Nico ontspande zich en nam in één keer deze klassieker op.

ENNU-loopbaancentrum Herent