Waarom beginnen mensen met een loopbaanbegeleiding?

Waarom beginnen mensen met een loopbaanbegeleiding?

Men denkt vaak dat men alleen recht heeft op ondersteuning als men problemen ervaart op het werk en dat is zeker niet het geval.

Heel wat cliënten vinden de weg naar loopbaanbegeleiding omdat ze willen nadenken over hun loopbaan. Ze zijn nieuwsgierig en zetten in op zelfontwikkeling en zelfsturing en willen hierin ondersteuning en een klankbord. Je kan zelf een aantal pistes in je hoofd hebben maar toch het idee hebben dat je vast zit om een stap vooruit te zetten en dan kan ondersteuning je helpen tot actie te komen.

Loopbaanvragen zijn echter niet steeds van bij het begin helder, soms zit er geen beweging in je denkproces en kan loopbaanbegeleiding je uit je (negatieve) spiraal halen. Je kan mentaal moe zijn, geen zicht hebben op de toekomst in jouw loopbaan of je vindt de juiste balans werk-privé niet meer. Cliënten komen ook naar ennu met fysieke of medische klachten als gevolg van een verwrongen of onaangepaste werksituatie en dan kan het advies van de behandelend arts hen het spreekwoordelijke duwtje in de rug geven om de stap te zetten.

Als je tijd wilt besteden aan jezelf om te weten wat jij belangrijk vindt en wat het beste aansluit bij jouw loopbaanverwachtingen kan loopbaanbegeleiding je ondersteunen in dit proces.

Uit onderzoek dat we recent gevoerd hebben bij onze klanten kwamen we te weten dat ongeveer 65% zich minder goed voelde door één of meerdere aspecten van hun job en dat dit de rechtstreekse aanleiding was om een loopbaanbegeleiding te starten. Hiervan werd 45% doorverwezen via de dokter en kwam 45% op aanraden van een kennis of collega.

De vragen liggen in het verlengde van de verschillende loopbaancompetenties. Cliënten gaan op zoek naar een job die aansluit bij wat echt bij hen past, in overeenstemming met hun waarden, motieven, zingeving, kwaliteiten en competenties. Vragen naar ondersteuning in het sollicitatieproces sluiten hier ook bij aan.

Wij richten ons tot alle doelgroepen, zowel werknemers als zelfstandigen, lager als hoger opgeleiden, jongere als oudere mensen kunnen aankloppen. Tot nu toe doen voornamelijk hoger opgeleiden tussen 25 jaar en 65 jaar een beroep op onze loopbaanbegeleiding. Onze expertise ligt dan ook hoofdzakelijk bij deze groep.

Willen we elkaar eens ontmoeten?

Heb je, net als vele anderen, vragen over je huidige werksituatie of wil je graag nieuwe inzichten in je mogelijkheden verkrijgen? Neem contact op om erover praten in een gratis verkennend gesprek!