Ventilatieverslaggeving VS inregelattest

Ventilatieverslaggeving VS inregelattest

Ventilatieprestatieverslag

Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen door de invoering van de ventilatieverslaggeving.

Een onderdeel van deze ventilatieverslaggeving, is de opmaak van het ventilatieprestatieverslag. In dit ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

Uit welke documenten dient dit ventilatieprestatieverslag nu minimaal te bestaan?

  • Attest van een erkend kwaliteitskader
  • Opgemeten mechanische ventilatiedebieten (=vergelijkbaar met het inregelattest)
  • Opgemeten doorstroomopeningen (met vermelding van breedte en hoogte bij deurspleten)
  • Opgemeten ventilatieroosters met vermelding van merk, type en lengte (enkel bij een ventilatiesysteem A of C)

Het ventilatieprestatieverslag is van toepassing voor residentiële projecten (nieuwbouw & ingrijpend energetische renovaties), vanaf bouwaanvraag 01/01/2016. Dit ventilatieprestatieverslag kan enkel opgemaakt worden door een erkend ventilatieverslaggever.

Inregelattest

Het inregelattest is van toepassing voor residentiële projecten met bouwaanvraag tot en met 31/12/2015, niet-residentiële projecten & gewone renovatie projecten.

Dit type van projecten valt dan ook niet onder de wetgeving van ventilatieverslaggeving, maar dit betekent niet dat de mechanische ventilatiedebieten niet gestaafd moeten worden bij de EPB-aangifte. Het zogenaamde inregelattest rapporteert deze mechanische ventilatiedebieten, en geldt dan ook als stavingsstuk bij de EPB-aangifte. Dit inregelattest wordt doorgaans opgesteld door de installateur, bij indienststelling van het ventilatiesysteem.