Korting/premie voor ingrijpend energetische renovaties

Korting/premie voor ingrijpend energetische renovaties

KORTING/PREMIE VOOR INGRIJPEND ENERGETISCHE RENOVATIES

Hieronder vind u terug wanneer u recht hebt op korting op de onroerende voorheffing. Dit is enkel voor ingrijpend energetische renovaties (IER). Voor nieuwbouwwoningen kan u dit raadplegen op energiesparen.be bij de subsidiemodule.

Voor een IER van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016
kan u gedurende 5 jaar vermindering krijgen:

  • is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing;
  • is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.

Deze dossiers komen ook in aanmerking voor de renovatiepremie.

Voor een IER van woongebouwen met bouwaanvraag voor 1/10/2016
Deze dossiers komen in aanmerking voor de renovatiepremie indien ze aan alle voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
De voorwaarden worden onderverdeeld in 4 categorieën:

  • Categorie 1: Structurele elementen van de woning;
  • Categorie 2: Dakwerken;
  • Categorie 3: Buitenschrijnwerk;
  • Categorie 4: Technische installaties.

Vanaf 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Tot en met 31 januari 2019 kon u nog een nieuwe aanvraag indienen voor de oude, uitdovende renovatiepremie (tweede aanvraag tot en met 31 januari 2021). Deze heeft andere voorwaarden waar u aan moet voldoen.

De aanvraag en/of opzoeking voor welke subsidie uw project in aanmerking komt behoord niet tot de EPB-verslaggeving. Momenteel is energiesparen.be/subsidies de meest betrouwbare en volledige bron rond subsidies voor woonprojecten.

Bron: Vlaamse Energieagentschap; www.energiesparen.be (Toestand op dd 08-05-2019) www.vlaanderen.be