Bouwknopen: EPB-aanvaard of niet-EPB-aanvaard

Bouwknopen: EPB-aanvaard of niet-EPB-aanvaard

Wat zijn bouwknopen?

Een bouwknoop of koudebrug ontstaat bij elke onderbreking of dikteverandering in de isolatie of waar 2 scheidingsconstructies samenkomen, bv.: het dak op de muur. Het is dus een potentieel zwak punt in je woning waar warmteverlies optreedt en dus zeker extra aandacht voor moet hebben.

EPB-aanvaard of niet-EPB-aanvaard?

Je wil liefst zo weinig mogelijk niet-EPB-aanvaarde bouwknopen omdat deze vooral een negatieve invloed hebben op het E-peil. De werkwijze om te bepalen dat een bouwknoop aanvaard of niet-aanvaard is, hangt af van een aantal factoren.

Een bouwknoop is aanvaard als ze voldoet aan één van de drie basisregels. De eerste regel zegt dat de isolatie rechtstreeks moet aansluiten op elkaar met een bepaalde minimale contactlengte.

Indien dit niet het geval is kunnen er isolerende delen worden toegevoegd zodat de isolatie toch mooi aansluit. Dit wordt vaak toegepast bij de bouwknoop tussen de muur en vloer d.m.v. een Ytong-blok, wat simpelweg een isolerende betonblok is.

De derde een laatste regels luidt dat de afstand tussen binnen en buiten langs de isolatie minstens 1 m moet zijn. Dit is de weg van de minste weerstand. Op de foto zie je dus dat van een niet-EPB-aanvaarde bouwknoop, een aanvaarde wordt gemaakt door de muurisolatie te verlengen. De weg is nu groter dan 1m.

Bouwknopen die aan geen van bovenstaande voorwaarden voldoen zijn dus niet-EPB-aanvaard. Een typisch voorbeeld zijn de raamaansluitingen die breder dan 1,80 m zijn, omdat de haken die worden gebruikt om de constructie staande te houden de isolatie doorboren en zo een koudebrug creëren.