Wijziging bij databanken DogID en CatID

Wijziging bij databanken DogID en CatID

!Dit is een belangrijk bericht voor alle honden-en katteneigenaars!

Alle honden en katten die gechipt zijn, staan geregistreerd in de Belgische databanken, respectievelijk bij DogID en CatID (vroegere kattendatabank: IDchips). Hier kunnen de gegevens van de eigenaar gevonden worden indien het dier verloren loopt. Jaarlijks belanden zo’n 4000 verloren gelopen honden in het asiel. 1 op 5 krijgt een nieuwe thuis omdat de eigenaar niet kan opgespoord worden. Een juiste registratie is dus héél belangrijk!

BELANGRIJKE WIJZIGING!

Vanaf 1 mei 2021 zullen de gegevens moeilijker te achterhalen zijn als eigenaars hun rijksregisternummer niet gekoppeld hebben aan het dossier van hun huisdier én als ze niet expliciet de toestemming gegeven hebben om hun gegevens openbaar te maken. Dit heeft alles te maken met de geldende privacywetgeving in Europa (GDPR: General Data Protection Regulation). Tot nu toe moest de huisdiereigenaar een "actie" ondernemen om zijn gegevens als vertrouwelijk aan te duiden. Dit wordt dus omgedraaid vanaf 1 mei 2021. Concreet betekent dit dat alle gegevens van de verantwoordelijke zowel in DogID als CatID niet meer zichtbaar zullen zijn tenzij men hier de toestemming voor geeft. Geen nood, dierenartsenpraktijken en asielen zullen steeds de gegevens van de verantwoordelijke kunnen zien! Er zal ook een campagne komen van de overheid om honden- en katteneigenaars te wijzen op het belang van de correcte registratie én het zichtbaar maken van de gegevens. Voor de correctie van de gegevens moet de eigenaar zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart. Hiervoor is een koppeling van het rijksregisternummer met het chipnummer nodig.

Hieronder vindt u de te volgen procedure bij DogID:

Wat heeft u nodig?

  • uw elektronische identiteitskaart (eID)
  • de pincode van uw eID
  • het paspoort met het chipnummer van uw hond (15 cijfers)
  • een computer met kaartlezer
  • een internetverbinding
  • het programma eazylink (u zal automatisch de boodschap krijgen om het programma te installeren tijdens de procedure)

Drie te volgen stappen:

  • Controleer of uw rijksregisternummer al is gekoppeld aan het chipnummer van uw hond
  • Koppel het rijksregisternummer indien nodig
  • Maak uw gegevens zichtbaar en pas deze eventeel aan

Wat indien u geen toegang heeft tot internet of niet zo handig bent met de computer?

Dan kan u ook het witte formulier (zie foto) dat u ontving van DogID invullen en opsturen naar hen. Indien u het witte formulier (zie foto) kwijt bent, kan u een nieuwe aanvragen via de website van DogID. Noteer hierop uw rijksregisternummer en de aanpassing van de privacyregels. U kan hen ook steeds via mail óf telefonisch contacteren.

De gegevens van DogID:
Telefoonnummer: +32 (0)2 333 92 22,
Mailadres: info@dogid.be
Adres: Postbus 20000 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw


Procedure bij CatID:

CatID is de officiële databank voor katten in België sinds november 2017. Bij CatID is de registratie automatisch gelinkt aan het rijksregisternummer van de eigenaar.

Vanaf 1 mei meldt u zich dus best aan op de site https://online.catid.be/ zodat u de privacyinstellingen kan wijzigen. Er zal eerst gevraagd worden het chipnummer van uw kat in te geven. De gegevens verschijnen. Klik bovenaan op de groene knop “meer acties”. Daarna kan u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Indien u bent aangemeld, kan u de gegevens en privacyinstellingen wijzigen.

Opgelet!

De vorige databank die in gebruik was voor katten, was IDchips. De overzetting naar CatID gebeurde niet automatisch, de katteneigenaar zelf diende dit in orde te maken. Daarom raden wij iedereen aan nogmaals te controleren of uw kat wel degelijk ook bij CatID geregistreerd staat indien zij vóór november 2017 gechipt werd. Dit kan door de website https://online.catid.be/ te raadplegen en hier het chipnummer van uw kat in te geven. Indien uw gegevens verschijnen, is de kat geregistreerd bij hen. Indien het chipnummer niet wordt herkend, dient de registratie bij CatID nog te gebeuren. Hiervoor moet u uw dierenarts raadplegen. Ook hier: indien u geen toegang tot internet heeft óf niet zo handig bent met de computer, dan kan u CatID ook steeds bereiken telefonisch (+32 (0)2 / 333.49.94) of via mail (info@catid.be).