Nieuwsbrief Vogels

Nieuwsbrief Vogels

Het houden van vogels

Veel verschillende soorten vogels kunnen als huisdier worden gehouden. Dit kan binnenshuis in een kooi óf in een volière buiten. Er is veel variatie tussen de verschillende soorten, niet enkel qua uitzicht, maar ook qua gedrag en behoeften. De kanarie, parkiet en papegaai zijn het populairst. In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over deze soorten én over de verzorging en huisvesting.

Het aanschaffen van een vogel

Ook een vogel vraagt, net zoals alle andere huisdieren, veel aandacht en verzorging. Dus denk vooraf goed na alvorens er één aan te schaffen én kies een soort die past bij de hoeveelheid tijd die u heeft, de ruimte die beschikbaar is én uw financiële mogelijkheden (de aankoop van een papegaai kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s). Informeer je dus vooraf goed over de soort die u in huis neemt. De ene soort heeft meer aandacht nodig dan de andere. Sommige vogels zijn niet graag alleen en kunnen uit eenzaamheid veren plukken of gaan bijten.

Vogels kunnen op verschillende plekken worden aangekocht. Zorg dat u een betrouwbaar adres zoekt. Een vogel die geringd is, wijst erop dat de kweker aangesloten is bij een vogelbond.

Om een vogel gezond te houden zijn een schone kooi én goede voeding héél belangrijk. Als u de vogel laat rondvliegen in huis, let dan op dat er geen gevaarlijke objecten aanwezig zijn (bv. giftige planten, open haard, kaarsen,…). Let ook op voor dampende stoffen zoals bv., deodorant, sigarettenrook, haarspray.

Hoe herken je een gezonde vogel

Een gezonde vogel:

  • Is actief.
  • Heeft heldere ogen.
  • Heeft glanzende veren die strak en glad liggen.
  • Er zijn geen sporen van diarree op de kooibodem of aan het achterste van de vogel.
  • Het borstbeen mag niet scherp aanvoelen. Als dit het geval is, is de vogel te mager, wat kan wijzen op ziekte.
  • Controleer ook de pootjes op eventuele afwijkingen.

Een vogel die op de grond blijft zitten óf bol zit, is ziek en wordt best naar een dierenarts gebracht.

Benodigdheden

Hieronder een lijstje van de zaken die nodig zijn om een vogel een goeie thuis te bieden:

▸ Kooi
Afhankelijk van de soort, zijn ook de vereiste afmetingen verschillend. Zorg dat de vogel alleszins voldoende ruimte heeft. Plaats de kooi nooit in direct zonlicht én op een tochtvrije plaats.

▸ Zitstokken
Zorg dat de zitstokken de juiste diameter hebben, aangepast aan de soort. Best voorziet u zitstokken van verschillende diktes én niet volledig rond (best ovaal). Let op met kunststof zitstokken. Deze zijn wel praktisch om schoon te maken, maar worden vaak kapot geknaagd. Beter materiaal is bv., snoeihout. Plaats de stokken zodanig dat de vogel niet in de drink- of eetbakjes ontlast.

▸ Voer- en waterbakken
Let erop dat deze uit geschikt materiaal zijn vervaardigd (bv., kunststof is goed voor kanaries, niet voor parkieten). Te verkiezen zijn metalen kommen of bakjes uit aardewerk. Water wordt best voorzien in een fles, zodat er geen ontlasting in terecht kan komen.

▸ Speelgoed
Speeltjes zorgen voor tijdverdrijf en zijn zeker voor papegaaien en parkieten heel belangrijk. Voorbeelden zijn klimtouwen, hout, ladders, spiegels, schommeltjes,…

▸ Bodembedekking
Zorg voor een geschikte bodembedekking bv., berkensnippers of schelpenzand. Voorzie op de bodem een schaal die als bad kan dienen.

▸ Voeding
Het voer dient aangepast te zijn aan de soort. Een uitgebalanceerd dieet zorgt voor heldere ogen en een glanzend verenkleed, kenmerkend voor een gezonde vogel. Voorzie ook steeds vers drinkwater.

Zangvogels (Passeriformen)

De groep van de zangvogels bestaat uit 5000 verschillende soorten. De meest frequent gehouden soort binnen de groep is de kanarie. Ook wilde vogels zoals mussen en zwaluwen behoren tot deze groep.

We gaan hier enkel de kanarie verder bespreken.

Een kanarie kan tot 7 jaar oud worden. Hij leeft alleen. Hij is bekend om zijn fraai gezang, maar zal minder interactie met de mens aangaan.

▸ Huisvesting
Kanaries kunnen zowel in een kooi als in een volière gehouden worden. De volière moet beschikken over voldoende slaapnesten en broedkasten en moet beschut zijn tegen zon en regen. Zorg ook voor voldoende verluchting en aangepaste verwarming. Ook beveiliging tegen knaag- en roofdieren (katten) is heel belangrijk. Een kooi wordt best op een hoogte in de kamer geplaatst.

▸ Voeding
Kanaries hebben een hoge waterbehoefte (250-300ml/kg/dag). Uitdorsten leidt dan ook snel tot sterfte. Voorzie dus steeds voldoende vers drinkwater! De voeding bestaat best uit een combinatie van zaden, eikrachtvoer (eiwitbron) en groenvoer. Grit moet altijd voorhanden zijn voor het vermalen van voeder in de spiermaag.

Papegaaiachtigen (Psittaciformen)

Tot deze diverse groep behoren onder meer de ara’s, agapornis, parkieten, lori’s en kaketoes. Kenmerkend voor papegaaiachtigen is de sterke, korte, kromme snavel die zeer geschikt is voor het kraken van harde zaden en noten. Het zijn meestal kleurrijke vogels en beroemd om het imiteren van menselijke geluiden.

We bespreken hieronder de parkieten én de papegaaien.

Parkieten zijn speels en nieuwsgierig. Ze kunnen handtam gemaakt worden. Ze leven in de natuur in groep, dus ze worden best met minstens 2 gehouden. Het meest populair zijn de gras- en valkparkiet en de agapornis (ook lovebird genaamd). Ze kunnen tot 20 jaar oud worden. Ze zingen niet, maar kwetteren eerder.Papegaaien kunnen tientallen jaren oud worden (oudste grijze roodstaart werd 80 jaar). Het zijn goede gezelschapsdieren, maar ze kunnen wel luidruchtig zijn. Het zijn sociale en intelligente dieren die erg gehecht zijn aan hun baasje. Ze hebben veel aandacht en opvoeding nodig. Indien dit niet gebeurt, ontstaan gedragsproblemen. Ze zijn van nature groepsdieren, dus hebben gezelschap nodig. De bekendste soorten zijn de grijze roodstaart en de amazonepapegaai.

 

 

▸ Huisvesting
Een voldoende grote kooi die rondvliegen toelaat is een absolute must. Zorg er ook voor dat de spijlen sterk genoeg zijn. Ook hier is het belangrijk om zitstokken te voorzien van verschillende vorm en diameter. Verrijking van de kooi kan gebeuren met touwen, takken, laddertjes,… Aangezien ze graag hoog zitten, kan de kooi best op een verhoog geplaatst worden. De meeste parkieten en papegaaien zijn goed bestand tegen koude, dus ze kunnen buiten gehouden worden mits een geïsoleerde nestkast voorzien wordt.

▸ Voeding
Deze groep kent een grote variatie in natuurlijke voeding: van enkel zaden in de drogere leefgebieden tot nectar en insecten bij soorten uit andere gebieden. Zorg voor een gevarieerde voeding want voedingstekorten zijn een frequent voorkomend probleem. Het menu bestaat best uit voor de helft korrelvoer (pellets) in combinatie met een zadenmengeling, fruit, groenten en noten. Voor het welzijn van de papegaai is het ook belangrijk dat de voeding interessant is om te onderzoeken. Papegaaien spelen immers met hun voer en morsen daardoor ook veel. Dit is natuurlijk gedrag en betekent niet dat zij het voer niet lekker vinden. De wateropname bedraagt gemiddeld 40-60ml/kg/dag.

Hopelijk hebben we jullie via deze nieuwsbrief wat kunnen bijbrengen over deze minder vaak voorkomende, maar daarom niet minder boeiende huisdieren.