Informatie rond hondsdolheid

Informatie rond hondsdolheid

Na alle heisa in de media rond het katje Lee, willen we jullie graag informeren over Rabiës of hondsdolheid. Het katje werd vanuit Peru ons land binnengesmokkeld en zal mogelijks geëuthanaseerd worden door het risico op hondsdolheid. Via deze nieuwsbrief geven we meer informatie over de ziekte zelf én de regelgeving errond.

Wat?

Rabiës of hondsdolheid is een ziekte die wordt veroorzaakt door het Lyssavirus. Het virus wordt overgedragen via speeksel en is ook besmettelijk voor de mens (zoönose). Besmetting van andere dieren en mensen kan al van 2 weken vóór het verschijnen van de eerste ziektetekens gebeuren. Belangrijk om weten is dat een besmet dier soms maandenlang geen enkel symptoom vertoont, terwijl het wel degelijk besmet is! Bij de mens veroorzaakt het een 100% dodelijke hersenontsteking.

Situatie

België is sinds 2001 officieel vrij van Rabiës, na het intensief toepassen van vaccinatiecampagnes bij vossen. Ook onze buurlanden zijn vrij van hondsdolheid. Maar in andere delen van Europa alsook in Afrika, Zuid-Amerika en Azië is de ziekte nog steeds veelvoorkomend. Het risico op herintroductie van de ziekte in ons land is dus reëel. De meeste gevallen van hondsdolheid zijn toe te schrijven aan de terugkeer óf import van gezelschapsdieren na een buitenlandse reis. In Europa vormen vossen het belangrijkste reservoir. Besmette vossen kunnen via een beet, krab of lik het virus overdragen op andere zoogdieren waaronder ook de mens! Naast wilde dieren zoals vossen, wasberen en vleermuizen, kunnen ook honden of katten besmet zijn. Jaarlijks sterven naar schatting 55.000 mensen aan hondsdolheid. Van zodra ziektetekens optreden, is Rabiës altijd dodelijk. Sterfte treedt dan op binnen de 2 weken. Er moet binnen 24u na besmetting een behandeling worden opgestart met antiserum om te overleven. Deze therapie wordt echter vaak te laat opgestart omdat het dier op het moment van bijten of likken nog geen ziektetekens vertoont.

Symptomen

Symptomen kunnen sterk variëren en zijn niet specifiek voor de ziekte. Er worden, naargelang het ziektebeeld, 2 vormen onderscheiden:

Rabiës furiosa
De incubatietijd bedraagt hier 2 weken tot 6 maanden! Symptomen die bij deze vorm optreden zijn o.a.:

 • Rusteloosheid
 • Agressiviteit
 • Verhoogde speekselproductie
 • Gebrul
 • Seksuele drift
 • Sterfte

Rabiës paralytica
Klinische verschijnselen bij deze vorm zijn:

 • Doorzakken van de achterpoten
 • Schuw worden
 • Kwijlen
 • Weigeren van voedsel
 • Verlamming
 • Sterfte binnen 48u

Diagnose

Aan de hand van de ziekteverschijnselen ontstaat meestal al een sterk vermoeden. Een zekere diagnose kan enkel gesteld worden na labotesten op de hersenen. Dit kan enkel bij autopsie, dus op een dood dier. Er bestaat dus geen test om de ziekte met zekerheid aan te tonen bij een levend dier. Om deze redenen wordt Rabiës vaak niet of te laat opgespoord.

Therapie

Van zodra de uiterlijke kenmerken zoals agressie, verlamming e.d. zijn opgetreden, is geen behandeling meer mogelijk. Na een beet of een lik door een verdacht dier, dient onmiddellijk antiserum toegediend te worden én een inenting tegen Rabiës te gebeuren. Het is ook belangrijk de bijtwonde grondig met water en zeep uit te wassen en grondig te ontsmetten.

Regels met betrekking tot rabiës

In België dient elke hond geïdentificeerd te zijn én in het bezit te zijn van een Europees paspoort. De identificatie dient reeds te gebeuren vooraleer de pup verkocht/weggegeven wordt én dit hoe dan ook vóór de leeftijd van 8 weken! Een kitten dient verplicht gechipt te worden vóór de leeftijd van 12 weken én in elk geval vóór verhandeling/weggeven. Een Europees paspoort is voor katten enkel nodig indien ze buiten België komen, dus bij reizen.

De identificatie gebeurt aan de hand van een microchip die links in de hals wordt ingeplant. Dit dient door een erkend dierenarts te gebeuren. De chip wordt hierna geregistreerd in de databank DogID/CatID, ook door een erkend dierenarts.

Rabiësvaccinatie én het hebben van een microchip en paspoort is verplicht in België bij vervoeren van honden, katten én fretten naar een andere lidstaat óf bij het binnenbrengen van een dier in België! De vaccinatie dient door de erkende dierenarts in het paspoort genoteerd te worden. U dient dit paspoort bij u te hebben in geval van reizen met uw dier. Een eerste vaccinatie tegen Rabiës kan pas vanaf de leeftijd van 12 weken en is geldig na 3 weken. Er mag dus niet gereisd worden met een huisdier jonger dan 15 weken!! De geldigheidsduur van het vaccin bedraagt 3 jaar.

Wanneer u een dier invoert van buiten de EU, zijn volgende zaken vereist:

 • Identificatie met een chip
 • Vaccinatie tegen Rabiës
 • De nodige gezondheidsbewijzen (afhankelijk van het land van herkomst) van een erkend dierenarts
 • Meestal ook een bloedtest voor antilichamen ná vaccinatie én wachttijd van 3 maanden (afhankelijk van het land van herkomst)

Hou dus zeker rekening met deze regelgeving want indien hieraan niet voldaan is, wordt bij ernstig risico overgegaan tot euthanasie van het geïmporteerde dier.

Voor dierenartsen geldt tevens een meldingsplicht: wanneer een pup of kitten wordt aangeboden afkomstig uit een niet-Rabiësvrij land die niet in orde is met bovenstaande regelgeving, moet dit worden doorgegeven aan het FAVV, waarna zij de nodige maatregelen nemen.

ermijd dus contact met huisdieren/wilde dieren in landen waar Rabiës voorkomt. Breng geen dieren mee van buiten de Europese Unie, tenzij voldaan wordt aan alle voorwaarden. Import van dieren uit een ander Europees land gebeurt enkel ná identificatie én vaccinatie van het dier.

Herinnering verhuis en coronamaatregelen

We willen jullie er ook nog eens aan herinneren dat wij begin mei verhuisd zijn naar KAPELSTRAAT 20 (enkele huizen verder dan de oude praktijk). De ingang bevindt zich aan de zijkant van het gebouw, waar tevens 5 parkeerplaatsen voorzien zijn. Tijdelijk werken wij nog steeds enkel op afspraak door de geldende Coronamaatregelen. Ook voor het ophalen van voeding en medicatie dient vooraf een afspraak gemaakt te worden.