“Het Gele Lintje” en lichaamstaal bij de hond

“Het Gele Lintje” en lichaamstaal bij de hond

Al een hond tegengekomen met een geel lintje aan zijn leiband of gareel? In deze nieuwsbrief leert u wat de betekenis hiervan is. Verder gaan we dieper in op lichaamstaal bij honden. Wij praten tegen onze hond en gaan ervan uit dat hij ons begrijpt. Maar begrijpen wij hém wel zo goed?

Het Gele Lintje

Een hond met een geel lintje aan zijn leiband óf een gele bandana rond zijn nek: wat betekent dit?

Dit is een internationaal symbool dat ontstond in Zweden en vandaar naar meerdere landen is verspreid. Wanneer je zo’n hond ziet, benader deze hond en zijn eigenaar dan niet. Het symbool betekent dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden en/of mensen. Loop dus niet zomaar naar de hond toe of aai hem niet. Laat uw eigen hond ook niet snuffelen aan hem. Panikeer echter ook niet: loop gewoon rustig voorbij met uw hond en negeer de ander.

Waarom hebben sommige honden afstand nodig? Het gaat zeker niet altijd om agressie! Andere redenen kunnen onder meer zijn: gezondheidsproblemen, loopsheid, training, een trauma uit het verleden, blind- of doofheid, angst.

Lichaamstaal bij de hond

Honden gebruiken hun ganse lichaam om te communiceren. Dit zowel tegenover andere honden als tegenover mensen. Ze vertellen ons zo of ze ontspannen zijn óf net angstig en onzeker. Hoe beter u de hond kent, hoe makkelijker om zijn signalen te herkennen én te begrijpen. De lichaamstaal is niet altijd makkelijk te ontcijferen en zo wordt de hond soms verkeerd geïnterpreteerd. Hieronder een lijstje van de voornaamste lichaamsdelen die gebruikt worden om gevoelens te uiten.

✖︎ Oren:
De neutrale stand van de oren kan afhangend of rechtopstaand zijn. Deze zien we als de hond slaapt of rustig ontspannen ligt. De oren kunnen naar achteren worden gedraaid. Een hond die contact met u maakt, zal meestal met de oren naar achter naar u toekomen. Ook bij angst zijn de oren naar achteren gericht, maar dan zal de hond eerder vluchten of verstarren in plaats van naar u toe te lopen.

Oren die naar voren en opstaand worden gehouden wijzen op alertheid. De hond is attent voor prikkels, hij verwacht iets.

✖︎ Ogen:
Wanneer een hond rechtstreeks in de ogen kijkt, wijst dit op uitdagen en dominantie. Een hond die de ogen afwendt, wil conflict vermijden en accepteert de andere als “baas”. Het is een teken van onderworpenheid. Knipperen met de ogen is een vredelievend gebaar en de hond gaat een confrontatie uit de weg.

✖︎ Gelaat:
Wanneer de mond open en ontspannen is wijst dit op tevredenheid (vergelijkbaar met een glimlach bij mensen). Een gesloten mond waar noch tong noch tanden zichtbaar zijn, wijst op interesse. Wanneer de hond zijn bovenlip optrekt en een paar tanden ontbloot, ergert hij zich. Hij geeft het signaal: “Ga weg jij!”. Wanneer de tanden volledig ontbloot worden en rimpels op de neus verschijnen, is dit een actieve, agressieve reactie als gevolg van angst of dominantie. Geef zo’n hond ruimte. Indien dit niet gebeurt, zal hij zijn tandvlees ook ontbloten en in aanvalsmodus gaan.

Geeuwen wijst vaak op wat spanning of opwinding. Likken wordt aanzien als een teken van vriendschap.

✖︎ Staart:
De stand van de staart varieert vrijwel continu. Ook afhankelijk van het ras wordt de staart anders gedragen. Wanneer een hond kwispelt en terwijl met zijn heupen wiegt, toont hij respect en accepteert hij zijn lagere rang. Als de staart tussen de poten wordt gehouden, kan dit wijzen op angst en onderdanigheid. Een hond met opgezette haren op de staart, daagt u uit. Wanneer de staart hoog wordt gehouden, wijst dit op alertheid. Een depressieve, zieke hond houdt zijn staart tot tegen zijn achterpoten gedrukt.

Hoe herkent u de voornaamste emoties bij uw hond:

✖︎ Blijdschap:
De houding is ontspannen, de oren naar achteren gericht, de mond is open, de ogen knipperen en de staart is omhoog.

✖︎ Gespannen:
De hond vertoont een strakkere houding en stijvere bewegingen. De ogen zijn groter. Vaak hijgt hij waarbij de mondhoeken heel hoekig zijn (soort “grijns”). Soms verschijnen rimpels op het voorhoofd.

✖︎ Angst:
De hond houdt zijn romp en staart laag, de oren en mondhoeken staan naar achter. Wanneer de hond hierbij ook zijn tanden ontbloot en rimpels op de neus verschijnen, vertelt hij u: “Ik heb angst en zal mezelf verdedigen als u mij iets doet”.

✖︎ Agressie:
Typisch zien we hier fixeren met de ogen: de hond knippert niet! Vaak verstart hij en vertoont hij een stijf kwispelen met de staart. Gaat vaak gepaard met blaffen en grommen.

Een hond die hevig blaft naar anderen is niet altijd een teken van agressie of dominantie. Vaak gaat het eerder om onzekerheid en angst. Ze proberen op deze manier andere honden of mensen op een afstand te houden. Wanneer niet naar dit signaal geluisterd wordt en zijn grenzen niet worden gerespecteerd, gaat de hond soms over tot nog duidelijkere signalen zoals grommen en bijten.

Hopelijk heeft u wat bijgeleerd over hondentaal en weet u nu hoe te reageren bij het zien van een hond met een geel lintje.