Een spoedgeval herkennen: vergiftigingen en vreemde voorwerpen

Een spoedgeval herkennen: vergiftigingen en vreemde voorwerpen

Een spoedgeval herkennen is niet altijd simpel. Soms lijkt het geen spoed, maar kan het wel een dodelijke afloop kennen. In deze nieuwsbrief wordt er beschreven wanneer u meteen een dierenarts moet contacteren in geval van vergiftigingen of vreemde voorwerpen. In vele gevallen is het van groot belang om er op tijd bij te zijn om het leven van uw dier te redden.

Vergiftigingen

Indien u denkt dat uw dier iets heeft opgegeten die giftig blijkt te zijn kunt u best meteen het antigifcentrum bellen. Zij zullen u kunnen zeggen of het al dan niet schadelijk is en wat u juist moet ondernemen. U vermeldt dan best:

 • Wat hij juist gegeten heeft
 • Hoe groot uw dier (diersoort, ras) is
 • De hoeveelheid die hij opgegeten heeft

Dit om een betere inschatting te maken over de ernst van de situatie. Het antigifcentrum is bereikbaar op het nr. 070 245.245. In de meeste gevallen, zal er als behandeling braken worden voorgesteld. De dierenarts injecteert dan een medicijn waarop je huisdier dan onmiddellijk gaat braken. De grootste hoeveelheid vergif wordt zo niet verteerd in het lichaam. Indien het zo ernstig blijkt te zijn, kan uw dier ook gehospitaliseerd worden aan het infuus zodat wij uw dier goed kunnen opvolgen.

De meest voorkomende vergiftigingen zijn:

 • Voedingsmiddelen (chocolade, Druiven, Xylitol, avocado …)
 • Bestrijdingsmiddelen (muizen- en rattengif, slakkengif, antivries …)
 • Humane medicatie (ibuprofen, aspirine, paracetamol …)
 • Bepaalde planten (Lelie, Taxus, klimop …)
 • Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen

Bepaalde voedingsmiddelen zijn extreem giftig tot zelfs dodelijk voor uw dier. Dit gaat over chocolade (pure chocolade > melkchocolade > witte chocolade), avocado, druiven (en rozijnen), xilytol (kauwgom, tandpasta) … Volgende symptomen kunnen wijzen op een voedselvergiftiging: rusteloosheid of zelfs sloomheid, rillen, geen eetlust, braken, diarree, speekselen en schuimbekken, hijgen … Het dier gaat niet meteen deze symptomen vertonen dus indien u gezien heeft dat uw dier één van bovenstaande voedingsmiddelen ingenomen heet, is het uiterst belangrijk om snel te handelen. Neem contact op met uw dierenarts.

Bestrijdingsmiddelen

Onder bestrijdingsmiddelen vallen oa. muizen- en rattengif, slakkengif, antivries, Ivermectine (kans op giftigheid bij enkele hondenrassen zoals de collie-achtigen, Duitse Herder, Zwitserse Witte Herder, Bobtail … ). De bestrijdingsmiddelen veroorzaken neurologische symptomen, braken, veel plassen én veel drinken. Een belangrijk symptoom bij muizen- en rattengif zijn bloedingen (blauwe plekken op de buik en puntbloedingen). Uw dier gaat bloed plassen of bloed in zijn stoelgang hebben.

Humane medicatie

Nooit op eigen initiatief medicatie bestemd voor mensen geven aan uw dier! Indien u denkt dat uw dier een pijnstiller nodig heeft, aarzel dan niet de dierenartsenpraktijk te contacteren. Zo kunnen we hem klinisch onderzoeken en de juiste behandeling opstarten. Pijnstillers zoals Ibuprofen, aspirine, paracetamol zijn zeer schadelijk voor dieren (zeker voor katten). Een vergiftiging door middel van humane medicatie kan gastrointestinale (braken, diarree) symptomen veroorzaken maar dit kan uiteindelijk leiden tot sufheid, nier- en leverfalen én zelfs de dood.

Bepaalde planten

Zowel binnen- als buitenplanten kunnen schadelijk zijn voor dieren. Enkele schadelijke binnenplanten zijn: de Lelie, kerstroos, Aloe Vera; de buitenplanten/bloemen: Lelie, Taxus, Klimop, Buxus, Tulp, Krokus, Narcis … . Dit leidt tot gastro-intestinale problemen, sufheid, neurologische verschijnselen en door het opeten van lelies kan zelfs nierfalen veroorzaakt worden.

Vreemde voorwerpen

Soms eet uw dier een voorwerp op die niet eetbaar dient te zijn. Dit kan gaan over sokken, knuffels, juwelen, botjes, speelgoed … Indien u dit opmerkt, is het van groot belang om tijdig de dierenarts te verwittigen. Het dier kan volgende symptomen vertonen:

 • Constipatie (moeilijk/niet naar het toilet kunnen gaan)
 • Braken
 • Geen eetlust hebben
 • Gezwollen buik
 • Sufheid

Om te kijken waar het vreemde voorwerp zich bevindt, wordt er een RX-foto genomen. Dit zorgt er ook voor dat we de juiste behandelingsmethode kunnen toepassen. Soms is laten braken de juiste optie maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij scherpe voorwerpen of indien het voorwerp zich al in de darmen bevindt) is een operatie de enige behandelingsmethode om het leven van uw dier te redden. Scherpe voorwerpen zijn héél gevaarlijk want dezen kunnen een perforatie (een gaatje) veroorzaken. Na de operatie wordt het dier nog nauw in de gaten gehouden dat hij goed stoelgang kan maken. Hopelijk herstelt het dier volledig.