De Mol Boerderij

Voor- en naschoolse opvang met afhaling van school

onder toezicht van de vzw Engelbewaarder

De Mol Boerderij, uw buitenschoolse opvang te Izegem

De Mol Boerderij

  • Créche
  • Kinderdagverblijf
  • Kinderopvang
Klaregrachtstraat 36, 8870 Izegem
T0479 51 32 81
M0470 58 17 56