Voordelig statuut voor student-ondernemers bijna een feit.

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen binnenkort rekenen op een voordeliger statuut. Na goedkeuring van het statuut begin juli, heeft de federale ministerraad vrijdag het licht op groen gezet voor twee KB’s met uitvoeringsmaatregelen.

Concreet zullen student-ondernemers genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen en eigen rechten opbouwen in de ziekte- en invaliditeitsuitkering. De eerste schijf van 1.500 euro van hun inkomen zal ook niet meer in rekening worden gebracht als bron van inkomsten. En ze kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders.

Voordelig statuut voor student-ondernemers bijna een feit.