Regering verdriedubbelt belastingen boete

Regering dwingt bedrijven sneller belastingen te betalen.

De regering-Michel verdriedubbelt de boete die bedrijven moeten betalen als ze hun belastingen niet vooraf betalen. Het is een maatregel uit het Zomerakkoord die tot dusver onder de radar bleef. Voor bedrijven heeft hij verregaande gevolgen.

Het idee is dat bedrijven met de verlaging van het belastingtarief van 33,99 naar 25 procent al een cadeau krijgen. De verhoging van de boetes voor wie niet vooraf betaalt, is daar een compensatie voor.

Bij werknemers houdt de werkgever via de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks een deel van het loon in. Anderhalf tot twee jaar later krijgen ze daar via de belastingafrekening een deel van terug of moeten ze bijbetalen. Bij zelfstandigen en bedrijven is het systeem anders. Zij hoeven in principe geen voorschotten te betalen op hun belastingen. Wat ze binnenkrijgen, kunnen ze houden.

Zelfstandigen en bedrijven kunnen er wel voor kiezen hun belastingen vrijwillig vooraf te betalen. Doen ze dat niet, dan worden ze beboet met een belastingvermeerdering. Tot voor kort was die boete laag: 1,125 procent voor de inkomsten van 2016. Maar dit jaar werd de boete verdubbeld tot 2,25 procent. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam het initiatief daartoe omdat hij vond dat zelfstandigen en bedrijven niet genoeg vooraf betalen, met grote gevolgen voor de belastinginkomsten, die telkens lager uitkomen dan voorzien. Sinds dit jaar geldt dus een hogere boete voor wie niet of niet genoeg vooraf betaalt. Dat heeft een effect, blijkt uit de voorafbetalingen van de eerste zeven maanden van dit jaar. Die stijgen met een kwart of met 1,6 miljard.

Volgend jaar wordt de boete nog meer opgetrokken. Dan betalen bedrijven 6,75 procent boete, drie keer zoveel als dit jaar. Voor eenmanszaken zoals bakkers, slagers en artsen blijft het tarief van 2,25 procent behouden.

De stimulans voor bedrijven nu wel erg groot is om vooraf te betalen. Voor de regering is dat kassa kassa. Maar in feite is het gewoon een verschuiving. Hoe meer bedrijven vooraf betalen, hoe minder inkomsten de fiscus binnenkrijgt bij de afrekening.

Regering verdriedubbelt belastingen boete