Regeling belastingaftrek kinderen van grensarbeiders in de maak.

Gezinnen krijgen in ons land een bijkomende belastingaftrek voor elk kind ten laste. Voor het eerste kind gaat het om 1.510 euro, voor drie kinderen loopt dat al op tot 8.700 euro.

De bijkomende aftrek wordt berekend op het hoogste inkomen. Grensarbeiders betalen hun belastingen echter vooral in het buitenland en halen er dus nauwelijks voordeel uit.

Zowel het Europees Hof van Justitie als het Grondwettelijk Hof stelden de regeling aan de kaak. In 2015 oordeelde ook het Antwerpse hof van beroep nog in het voordeel van een Limburgs gezin. Volgens het arrest discrimineert de regel gehuwden en wettelijk samenwonenden, omdat grensarbeiders die niet gehuwd of wettelijk samenwonen wel de bijkomende aftrek genieten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt werkt nu aan een oplossing. Voor inkomstenjaar 2016 zou een administratieve regeling gelden. Een ontwerp van wet is in voorbereiding voor het inkomstenjaar 2017.

Regeling belastingaftrek kinderen van grensarbeiders in de maak.