Nieuwe regels hybridewagens?

Regering stuurt fiscaliteit voor hybridewagens bij.

Hybride bedrijfswagens worden minder hard getroffen dan eerst gepland. De regering-Michel heeft de maatregelen om nephybrides aan te pakken versoepeld.

In de marge van het akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de aftrekbaarheid van bedrijfswagens en hybrides teruggeschroefd. Maar de aanpassingen die deze week zijn goedgekeurd gaan minder ver dan wat enkele weken geleden op tafel lag.

De regering wou het misbruik van het fiscale voordeel voor hybridewagens schrappen. Daarbij worden zogenaamde fake hybrides geviseerd. Dat zijn benzine- en dieselwagens die ook een elektrische motor hebben, maar waarvan de batterij zo klein is dat die in de praktijk nauwelijks gebruikt wordt. Eigenlijk zijn het gewone wagens met een klassieke verbrandingsmotor en hebben ze geen recht op een groene bonus, is de redenering.

Daarom werkte de regering een regeling uit om te bepalen welke hybride 'echt' is en welke 'fake'. In de eerste voorstellen zouden bijna alle hybridewagens getroffen worden, ook de populaire hybride Toyota's, van de kleine Auris tot de bekende Prius. Die recupereren een deel van de remenergie om de batterij op te laden.

Maar nu is duidelijk dat dergelijke hybrides sowieso buiten schot blijven. Enkel de stekkerhybrides, met een batterij die via een stopcontact of laadpaal kan worden opgeladen, zijn geviseerd. Cruciaal is hoeveel energie de batterij bevat. Hybrides moeten minstens 0,6 kilowattuur energie in hun batterij kunnen opslaan voor elke 100 kilogram gewicht, valt te horen bij de sectorfederatie. In de eerdere plannen lag de grens op 1 kilowattuur per 100 kilogram. Voor een auto die 1,5 ton weegt, moet de batterij dus minstens 9 kilowattuur stroom kunnen opslaan om nog aanspraak te maken op het fiscaal voordelige statuut van hybride.

Wie dit jaar nog een wagen koopt en daarbij geldt de datum van de bestelbon als referentie valt sowieso nog onder de oude regeling. Bedrijfswagens die volgend jaar worden besteld vallen onder de nieuwe regels, maar de uitwerking gaat pas in vanaf 2020.

De regering verlaagde ook het uitzonderlijke gunstregime van 120 procent aftrekbaarheid voor elektrische wagens. Dat valt terug naar 100 procent. En voor de meest vervuilende wagens, die met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram per kilometer, zakt de aftrekbaarheid naar 40 procent. Nu ligt de grens voor de meest vervuilende wagens op 50 procent aftrekbaarheid

Nieuwe regels hybridewagens?