Minister van Financiën wil af van zijn gendaderecht.

Een regentbesluit van 18 maart 1831 geeft de minister van Financiën een genaderecht. 186 jaar later oefent hij nog altijd de macht uit om fiscale boetes en belastingverhogingen kwijt te schelden.

Dat gebeurt elk jaar toch nog een paar honderd keer. Daarbij gaat het altijd om belastingplichtigen die sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen zijn, buiten hun wil. De minister doet dat na advies van zijn administratie.Van Overtveldt zou die bevoegdheid graag overdragen aan de Fiscale Bemiddelingsdienst. Hij bereidt daarover een wetsontwerp voor. Die Bemiddelingsdienst wint bovendien almaar aan populariteit. Vorig jaar deed een recordaantal belastingplichtigen een beroep op de dienst om tussen te komen in een aanslepend conflict met de fiscus. Dat kan zolang een zaak niet voor een rechtbank aanhangig is gemaakt.

Vorig jaar deden 4.535 belastingplichtigen een beroep op de bemiddelingsdienst, een vijfde meer dan het jaar voordien. Bijna de helft van de aanvragen gaat over de personenbelasting. In meer dan tachtig procent van de dossiers is de bemiddeling een succes.

 

 

Minister van Financiën wil af van zijn gendaderecht.