Kleineondernemingsregeling in 2017, nu actie ondernemen?

Bedraagt uw omzet in 2016 niet meer dan € 25.000 exclusief btw, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 onder de kleineondernemersregeling vallen.

Wat houdt dit concreet in en wat moet u hiervoor doen?

Vrijstelling voor kleine ondernemingen. Het gaat om een gunstregeling voor ondernemingen waarvan de jaaromzet niet meer bedraagt dan € 25.000 excl. btw, waardoor hun btw-verplichtingen tot een minimum beperkt worden.

Concreet komt het erop neer dat men vrijgesteld is van btw en dus ook geen periodieke btw-aangiftes moet indienen. Daar staat dan wel tegenover dat men ook geen recht op aftrek heeft van de btw die men zelf beroepsmatig betaalt aan zijn leveranciers. Bovendien kan er een herziening toegepast worden op de btw die in het verleden werd afgetrokken op investeringsgoederen (5 jaar voor roerende goederen).

Wilt u al vanaf 1 januari 2017 gebruik maken van deze regeling, dan moet u dit vóór 15 december aanvragen bij uw btw-controle via aangetekende brief. In deze aanvraag moet u uw omzet vermelden van de eerste drie kwartalen van 2016 alsook een raming van de omzet van het vierde kwartaal.

Sommige categorieën worden expliciet uitgesloten van de kleineondernemersregeling, zelfs al halen ze dus maar een beperkte omzet. Het gaat meer bepaald om aannemers die geregeld werk in onroerende staat verrichten en horecazaken die verplicht gebruik moeten maken van het geregistreerd kassasysteem.

Kleineondernemingsregeling in 2017, nu actie ondernemen?