Kinderen onterven kan voortaan, mits ze daarmee instemmen

Meer vrijheid om te beslissen wie wat van u erft. En meer gemoedsrust voor wie tijdens zijn leven al goederen wegschonk. Dat zijn de twee kernelementen van de hervorming van het erfrecht.

Het centrale idee, is dat iedereen zijn erfenis meer 'op maat' moet kunnen regelen. Al wordt 'meer vrijheid' geen 'ongebreidelde vrijheid'.

De focus ligt op het (hersamengestelde) kerngezin: de erflater, zijn echtgenoot en de (stief)kinderen. Daarom blijft het principe intact dat de kinderen een bepaald minimaal deel uit de erfenis van hun ouders moeten erven.

De omvang van dat deel, de reserve, wordt echter voortaan vastgeklikt op de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. In de huidige regeling stijgt de reserve met het aantal kinderen. Eén kind erft minstens de helft, twee kinderen erven elk minstens een derde en vanaf drie kinderen erven ze samen minstens driekwart.

Nieuw is ook dat het mogelijk wordt af te wijken van dat wettelijke minimum, als alle kinderen akkoord gaan. Het verbod op erfovereenkomsten wordt versoepeld zodat ouders en kinderen in een familiale overeenkomst kunnen vast- leggen welke goederen naar welk kind of naar iemand anders zullen gaan. Extreem gesteld: als uw kinderen daar akkoord mee gaan, kunt u ze onterven in een familiale overeenkomst.

Ook voor schenkingen veranderen de regels grondig. Nu veroorzaken die vaak onaangename verrassingen. Het zal voortaan niet meer kunnen voorvallen dat geschonken goederen jaren na de schenking 'teruggegeven' moeten worden bij het overlijden van de schenker. Ook de waarde van schenkingen van onroerende goederen wordt vastgeklikt op de dag van de schenking, zoals dat al het geval is voor roerende goederen. Dat onderscheid leidde vaak tot scheeftrekkingen, bijvoorbeeld als een ouder het ene kind een som geld schonk en het andere kind een woning die op het moment van de schenking dezelfde waarde had, maar sindsdien veel meer waard werd.

Er wordt verwacht dat de wet die de hervorming regelt tegen de zomer in werking kan treden.

Kinderen onterven kan voortaan, mits ze daarmee instemmen