Kan een woning in uw vennootschap als loon nog?

Door de zgn. bezoldigingstheorie zijn de kosten van uw woning of buitenverblijf in principe fiscaal aftrekbaar. Op 14/10/2016 heeft Cassatie dat toch wel wat genuanceerd.
 
Kosten die u maakt om u een loon in natura zoals een gratis woonst toe te kennen, zijn niet automatisch aftrekbaar zoals dat voor een loon in geld in principe wel het geval is. Het is cruciaal dat u daarvoor werkelijke prestaties levert binnen uw bvba en dat u die kunt aantonen.
Kan een woning in uw vennootschap als loon nog?