Btw-speerpunten voor 2017

Recent heeft de minister van Financiën zijn algemene beleidsnota voor 2017 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze nota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen van de minister voor het komende jaar.

Wat staat daarin op het vlak van de btw?

- de verdere vereenvoudiging van de btw-regeling;
- de hervorming van de btw-boeten en het systeem van nalatigheidsintresten;
- het verder wegwerken van concurrentieverstoring door correcte btw-reglementering;
- de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief in het kader van het socaal beleid huisvesting;
- het wegwerken van anomalieën in de btw-tariefstructuur;
- de mogelijke invoering van een optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur.

Voorts moeten de nieuwe structuren en processen van de Algemene Adminstratie van de Fiscaliteit beter worden aangepast aan de complexiteit van de btw-reglementering.

Op procedureel vlak tenslotte moeten de vertrouwelijkheid van de briefwissling tussen advocaat en cliënt ernzijds en het beroepsgeheim van vrije beroepen bij fiscale controles anderzijds worden geharmoniseerd over alle federale belastingmateries heen.

 

Btw-speerpunten voor 2017