Btw-aftrek verwerpen wordt moeilijker?

Btw-controleur kan facturen moeilijker weigeren?

De belastingadministratie heeft een circulaire gepubliceerd die de btw-controle voor ondernemingen verteerbaarder maakt. Controleurs mogen een uitgave niet langer om louter vormfouten verwerpen.

Bij de huidige controles onderwerpt de controleur de aankoopfacturen van een ondernemer aan een tweevoudig onderzoek. Hij gaat enerzijds na of de uitgaven beroepsmatig zijn en geen privéaankopen betreffen. In dat laatste geval, wordt de uitgave verworpen zodat de ondernemer de btw niet kan recupereren. Anderzijds gaat de controleur over tot een formalistische check: hij controleert of de aankoopfacturen alle verplichte vermeldingen bevatten. Als een van de verplichte vermeldingen ontbreekt, kan de controleur de uitgave verwerpen. Zelfs als het overduidelijk een aankoop betreft die bestemd is voor het bedrijf zoals de aankoop van een dure machine.

Met die louter formalistische benadering wordt nu komaf gemaakt. De fiscus schikt zich daarbij naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

Ondernemingen krijgen nu de kans om het ontbrekende element op de factuur met andere middelen aan te tonen. Denk aan het contract, een bestelbon, een leveringsbon, een offerte of e-mails.

Btw-aftrek verwerpen wordt moeilijker?