Btw-aftrek op niet-conforme factuur?

Van een factuur die niet alle verplichte btw-vermeldingen bevat, kunt u in principe de btw niet recupereren. Onlangs nuanceerde het Hof van Justitie dit principe.

Een factuur is maar ‘btw-conform’ als er een aantal verplichte vermeldingen op staan. Ontbreken die, dan is de btw erop niet aftrekbaar. Bovendien kan de btw-controleur zowel aan u als aan degene die de factuur opgesteld heeft een boete opleggen. Ook de rechtspraak is hierover e...rg strikt.

In twee recente arresten stelt het Hof van Justitie immers dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of de ‘materiële voorwaarden’ voor de aftrek vervuld zijn, d.w.z. of de goederen of diensten gebruikt worden voor btw-handelingen.

U mag dit volgens het Hof echter ook op andere manieren bewijzen en dan is de btw toch aftrekbaar. Boetes mogen echter wel nog opgelegd worden.

Deze rechtspraak betekent niet dat u vanaf nu geen aandacht meer moet hebben voor de btw-conformiteit van een factuur. Het kan u echter wel helpen om in bepaalde gevallen uw recht op btw-aftrek toch veilig te stellen zo een factuur niet volledig in orde is, maar uit andere documenten of feiten uw recht op aftrek duidelijk blijkt.

Blijf dus inkomende facturen, zeker van nieuwe leveranciers, checken. Stelt u gebreken vast, dan vraagt u ook nog steeds het best een creditnota en een nieuwe, correcte factuur.

Btw-aftrek op niet-conforme factuur?