Boeten vermenigvuldigd met 8 ipv 6

De regering, die voortdurend op zoek is naar nieuwe inkomsten, bracht via de programmawet van 25 december 2016, de opcentiemen op geldboeten van 50 naar 70. Sinds 1 januari van dit jaar worden boeten dus vermenigvuldigd met acht in plaats van met zes.

Verkeersovertredingen zullen meer opbrengen, net als boeten voor overtredingen tegen het sociaal recht.

Als voor die laatste strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, worden ze voortaan met acht vermenigvuldigd.

De meeste inbreuken op de welzijnswet worden ingedeeld in niveau 3. Geven zij aanleiding tot een arbeidsongeval, dan worden ze ingedeeld in niveau 4.

Rekening houdend met de nieuwe opdeciemen kunnen strafrechtelijke geldboeten van niveau 3 variëren tussen 800 en 8.000 euro en van niveau 4 tussen 4.800 en 48.000 euro.

De bedragen van de administratieve geldboeten zijn de helft van de strafrechtelijke geldboeten.

Boeten vermenigvuldigd met 8 ipv 6