Afschaffing vestigingswet een feit?

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen een feit?

Op de Vlaamse Ministerraad van vandaag werd beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen.

Waarover gaat het?

Door Europese regelgeving is het op dit ogenblik voor EU-onderdanen makkelijker om een handelsonderneming in België op te starten dan voor de Belgen zelf. Hieraan wil het Vlaamse Gewest iets doen. De gereglementeerde handelsberoepen worden daarom grotendeels afgeschaft. Concreet zal het niet meer nodig zijn een specifiek diploma of specifieke ervaring voor te leggen als de ondernemer start met een kapperszaak, bakkerij, restaurant, schoonheidssalon, …

De Vlaamse Overheid wil ook in de toekomst de kwaliteit van de tot op heden gereglementeerde activiteiten garanderen. Daarom heeft de overheid samengezeten met elke sector. Wanneer er nu al een overheidsdienst met een bepaalde controlefunctie bestaat, zal deze dienst ingezet worden om over de kwaliteit te waken (zoals bijvoorbeeld het FAVV voor restauranthouders, bakkers, ….)

Wanneer treedt dit allemaal in werking?

Vandaag werd een princiepsbeslissing genomen. Nu wordt de volledige wetgevende procedure doorlopen. De verwachting is dat ten laatste op 1 januari 2018 de afschaffing een feit is.
In een latere instantie volgt dan ook bedrijfsbeheer en de bouwsector.

En in Wallonië en Brussel?

Ook Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden met deze problematiek geconfronteerd. Maar op dit ogenblik weten we nog niet welke richting het uitgaat voor deze Gewesten.

We houden je graag tijdig op de hoogte van alle veranderingen in de wetgeving.

Afschaffing vestigingswet een feit?