Afkoop studiejaren uitgesteld

De federale regering gaf gisteren groen licht voor de regularisatie van de studiejaren voor een hoger pensioen. Dat kan pas vanaf 1 juni en niet vanaf 1 maart, zoals eerst was voorzien.

Eerder al had de regering beslist het voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen mogelijk te maken studiejaren af te kopen. Maar een globaal akkoord bleef uit tot gisteren. Daardoor is de regeling, die eerst zou ingaan op 1 maart, uitgesteld tot 1 juni.

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2020, krijgen zelfstandigen, net als werknemers en ambtenaren, de mogelijkheid om de geslaagde studiejaren na hun 20ste verjaardag te regulariseren. Zij moeten daarvoor een regularisatiebijdrage storten van 1.500 euro per afgekocht jaar. Die bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Tot 31 mei 2019 kunnen ambtenaren die studiejaren willen regulariseren nog genieten van een korting van 15 procent op de regularisatiebijdrage. Zij betalen dan 1.275 euro per studiejaar.

Voor ambtenaren telden de studiejaren vroeger gratis mee voor de berekening van het pensioen op voorwaarde dat ze over een diploma beschikten dat vereist is om de functie uit te voeren. Dat recht blijft bestaan in functie van de reeds gepresteerde loopbaan. Een ambtenaar die drie vierde van zijn loopbaan achter de rug heeft en die vier jaar heeft gestudeerd, moet dus nog slechts één jaar afkopen.

Na de overgangsperiode van drie jaar is het afkopen van studiejaren tegen een regularisatiebijdrage van 1.500 euro alleen mogelijk binnen een periode van 10 jaar na het afstuderen. Na het verstrijken van die 10 jaar wordt de afkoop duurder. Dat zowel voor zelfstandigen, werknemers als ambtenaren.

Voor zelfstandigen wordt het na 2020 wel mogelijk studiejaren voor hun 20ste verjaardag af te kopen. Momenteel kan dat niet. Zelfstandigen zullen vanaf 2020 al hun studiejaren kunnen regulariseren. Ook de jaren onder leercontract kunnen dan worden geregulariseerd.

In tegenstelling tot nu is de zelfstandige ook niet meer verplicht alle studiejaren te regulariseren. Hij krijgt de keuze hoeveel studiejaren hij wil afkopen. Verder krijgt de zelfstandige meer tijd om de regularisatiebijdrage te betalen. Nu moet die binnen de maand worden betaald. Voortaan krijgt hij zes maanden tijd.

Afkoop studiejaren uitgesteld