CVO Sociale School Heverlee

HR-SUPPORT
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
EDUCATIEF KINDERWERKER
ORTHOPEDAGOGIE
ERVARINGSWERKER GGZ
MAATSCHAPPELIJK WERK
SYNDICAAL WERK

FLEXIBEL • PERSOONLIJK • PRAKTIJKGERICHT • MODULAIR ONDERWIJS

Graduaats- en volwassenenonderwijs
Sociale School Heverlee, uw volwassenenonderwijs te Leuven!

CVO Sociale School Heverlee

  • Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs
Groeneweg 151, 3001 Heverlee
T016 37 51 83