Cartouche wapenhandel

Cartouche Wapenhandel in Dessel is uw specialist in nieuwe en tweedehands wapens, munitie, jacht, bewaring van wapens ...

Aanbod

 • Aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehands wapens. Al wat niet voorradig is, kan op eenvoudige wijze besteld worden.
 • Onderhoud en herstellingen van wapens. Al de herstellingen worden uitgevoerd door erkende wapenmakers waar wij nauw mee samenwerken.
 • Overname van wapens, bv na een sterfgeval, bij aankoop nieuw wapen of bij het stopzetten van jacht- of sportactiviteiten.
 • Consignatieverkoop
 • Bewaring van wapens

Belangrijke info

 • Verboden toegang aan minderjarigen zonder begeleiding
 • Geen verkoop aan minderjarigen
 • Enkel verkoop in winkel, na afspraak
 • Vrij verkrijgbare wapens te verkrijgen na tonen identiteitskaart
 • Vergunningsplichtige wapens, onderdelen en munitie te verkrijgen na voorlegging identiteitskaart geldige vergunning model 4, model 9, geldige sportschutterslicentie, jachtverlof of aanstelling bijzondere wachter
 • Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.

Munitie

De hoeveelheid munitie die u thuis mag opslaan is beperkt. In alle patronen samen mag niet meer dan 10kg kruit zijn verwerkt. De hoeveelheid los kruit die u als particulier mag opslaan is beperkt tot 2kg. Een vuistregel om te bepalen hoeveel kruit er in patronen zit is de volgende:

 • Patroon handvuurwapen ± 0,5gr kruit
 • Patroon geweer afhankelijk van kaliber tussen de 2gr en de 5gr kruit
 • Hagelpatroon ± 2gr kruit

Hoe kan ik munitie het best bewaren?

Munitie moet droog bewaard worden. En mag enkel bewaard worden in een afgesloten munitiekoffer uit het zicht van andere personen.

Voor ons aanbod van tweedehands, kijk bij media en klik op de foto voor meer info.

Erkenninsnummer: 2/1/17/001

Contacteer ons