BrandPreventie-Dossier

Brandbeveiliging voor Antwerpen, Deinze, Gent, Kortrijk & Zaventem

Beter brandpreventiedossier, veiligere werkomgeving.

BrandPreventie-Dossier staat garant voor ruim 10 jaar ervaring in de brandbeveiliging en dit voor de regio's Antwerpen, Deinze, Gent, Kortrijk en Zaventem. Door mee het brandpreventiedossier te helpen opbouwen kunnen wij samen met u voor een veiliger werkomgeving zorgen. Wanneer u beroep doet op BrandPreventie-Dossier dan doet u beroep op jarenlange ervaring & know-how uit de sector.

Audittering BrandPreventie-Dossier Antwerpen, Deinze, Gent, Kortrijk & Zaventem

Audittering

Dankzij de brandveiligheid audit verkrijgt u een beter beeld en een stappenplan om op verder te werken om zo uw brandpreventiedossier en interventiedossier op te stellen conform het KB van 28/03/2014 betreffende brandpreventie op arbeidsplaatsen.

Risicoanalyse BrandPreventie-Dossier Antwerpen, Deinze, Gent, Kortrijk & Zaventem

Risicoanalyse

Het opmaken van een risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel van het brandpreventiedossier. Aan de hand van de resultaten van de risicoanalyse worden de gevaren in kaart gebracht en kunnen er maatregelen genomen worden om de risico's te verminderen.

Evacuatieplannen BrandPreventie-Dossier Antwerpen, Deinze, Gent, Kortrijk & Zaventem

Evacuatieplannen

Zij zorgen in geval van problemen voor de kennis van de te volgen maatregelen alsook te vluchten langs de kortste weg en de eerste hulpmiddelen te vinden. Het evacuatieplan dient opgesteld te worden en vormt een essentieel onderdeel van uw brandpreventiedossier.

CONTACTEER ONS VANDAAG NOG!