Warmtescans van woningen in Keerbergen

Warmtescans van woningen in Keerbergen

Wat?

Met behulp van een warmtecamera maken de gemeente Keerbergen en het GO! Technisch Atheneum woningscans bij inwoners in Keerbergen.

Doel

Het doel van het project is om het warmteverlies via ramen, deuren, muren en dak zichtbaar te maken en je zo een duwtje in de rug te geven om energetische maatregelen in je woning te nemen.

Warmtescan

Een warmtescan of thermografische scan van een woning wordt gemaakt met een warmtecamera. Op de foto’s worden met behulp van een kleurenschaal de verborgen warmteverliezen in beeld gebracht. Deze warmtescans kunnen enkel worden uitgevoerd onder specifieke weersomstandigheden, zoals o.a. een temperatuurverschil van minstens 10oC tussen binnen en buiten. Bijgevolg worden deze warmtescans dus enkel in de winterperiode uitgevoerd. Na het huisbezoek wordt een rapport opgemaakt met een aantal warmtefoto’s en aanbevelingen om de woning te verbeteren. De rapporten worden overhandigd tijdens de energiedrink op 22 mei 2019, waarop alle bewoners van een gescande woning, de leerlingen en begeleidende leerkrachten worden uitgenodigd.

Rol van de technische school

Het GO! Technische Atheneum Keerbergen draagt duurzaam bouwen en innovatie hoog in het vaandel. Binnen deze thema’s willen zij hun leerlingen toekomstgericht opleiden. In het kader van het vak innovatie gaan groepjes met leerlingen, onder begeleiding van een leerkracht, langs bij inwoners om een warmtescan van de woning te maken. De leerlingen komen uit verschillende vakrichtingen om zo een compleet mogelijk bouwteam te vormen. Vorige winter werden in het kader van dit project reeds 26 woningscans gemaakt in Keerbergen. Zowel bij de inwoners als bij de school was het enthousiasme groot en mochten we zeer lovende en positieve commentaren ontvangen. Deze winter zal de technische school een tweede reeks woningscans inplannen en uitvoeren.

Praktisch

Deze woningscan is gratis en vrijblijvend voor woningen in Keerbergen. Je kan je interesse kenbaar maken via klimaat@keerbergen.be of 015 50 90 25. Vervolgens word je gecontacteerd om een afspraak vast te leggen voor de woningscan.

Deze wordt overdag tijdens de week (tijdens de schooluren) gemaakt. Er dient wel iemand aanwezig te zijn om binnenshuis (op de plaatsen waar je dit wenst) warmtebeelden te maken. De scans zullen uitgevoerd worden tussen januari en maart 2019 afhankelijk van de weersomstandigheden (10oC temperatuurverschil, geen neerslag, geen sneeuw, weinig wind,...). De woning moet dus bewoond zijn op het moment van de woningscan.

Warmtescans van woningen in Keerbergen

Figuur 1: warmtebeeld van een woning langs buitenkant

Dit initiatief kadert in het Europese See2Do!-project dat steun ontvangt van het Interreg V- programma Vlaanderen-Nederland. Gemeente Keerbergen werkt hiervoor samen met Interleuven die partner is in het See2Do!-project.

Warmtescans van woningen in Keerbergen

Bekijk de flyer