Vlaamse woonbonus veranderd

Vlaamse woonbonus veranderd

Woonbonus is een verzamelnaam voor de fiscale voordelen die burgers kunnen behalen bij het afsluiten van een hypothecaire lening. De naam is kort en simpel, maar het systeem zit best ingewikkeld in elkaar.

Sinds 2004 is de woonbonus een aantal keren aanzienlijk gewijzigd, waarbij de "oudere bonussen" nog gelden voor de "oudere woonkredieten". Hier komt bovenop dat vanaf 1 januari 2015 de bonus per gewest wordt bepaald en gewijzigd.

In Vlaanderen werden per 1 januari 2016 een aantal elementaire veranderingen in het systeem doorgevoerd, maar voor dit jaar zijn er geen noemenswaardige wijzigingen op komst. Het betekent dat de belastingkortingen bij hypothecair krediet in 2017 blijven zoals ze zijn.

Vlaamse belastingkortingen bij hypothecaire leningen (woonkredieten)

Als je een lening met hypothecaire dekking afsluit om een huis of appartement te kopen, te bouwen of te renoveren is de Vlaamse overheid bereid een steentje bij te dragen. De woonbonus is voornamelijk gericht op lagere- en middeninkomens, maar ook de hogere inkomensgroepen kunnen er voordeel uit halen. Om de last van de schuld enigszins te verlichten hoef je in de jaren dat het krediet loopt minder af te dragen aan de fiscus. In hoofdlijnen wordt de bonus als volgt berekend:

  • Betreft het je enige woning, dan mag je jaarlijks 2.280 euro aftrekken van je belastbaar inkomen. De werkelijke bonus is dus afhankelijk van de belastingschijf waarin je zit. Betaal je 40% aan inkomstenbelasting, dan levert de woonbonus je elk jaar een korting van 912 euro op.
  • Betreft het niet je enige woning, maar bijvoorbeeld een vakantiehuis, dan mag je jaarlijks 1.520 euro aftrekken van het belastbaar inkomen.

Enkele bijzondere bepalingen binnen het systeem

  • Partners (gehuwd of niet) die samen een hypothecaire lening hebben afgesloten, mogen elk het maximum bedrag van hun belastbaar inkomen aftrekken.
  • Wanneer 3 of meer kinderen inwonen, mag per kind nog eens 80 euro worden afgetrokken. Een jong echtpaar met drie kinderen dat hun eerste woning koopt, mag dus in totaal 4.800 euro minder belastbaar inkomen aangeven. Zodoende besparen ze elk jaar 1.920 euro (= 40%) op hun belastingkosten.
  • Om voor de Vlaamse belastingkorting in aanmerking te komen hoeft de woning niet perse in Vlaanderen te staan. De regeling geldt voor woningen binnen de gehele Europese Economische Ruimte.
  • De bonus geldt alleen voor woonkredieten met een looptijd van 10 jaar of langer.

Fiscaal attest

De woonbonus ontvang je achteraf. Gedurende het jaar 2017 betaal je maandelijks normaal de volledige aflossing op de hypothecaire lening aan de kredietgever. Van de bank ontvang je aan het einde van het jaar een fiscaal attest om je woonbonus bij de overheid te claimen. Het fiscaal attest over 2017 moet worden toegevoegd aan het formulier voor belastingaangifte.

Woonbonus in 2017

Zoals gezegd werden de laatste grote veranderingen in het Vlaams systeem per 1 januari 2016 ingevoerd. Er bestaat daarom een verschil in de berekening van de woonbonus voor leningovereenkomsten die vóór en ná die datum zijn afgesloten. Details over de woonbonus in Vlaanderen vindt je op Vlaanderen.be.

(td) - Bron: Geldbank.be