VAA woning: Schending gelijkheidsbeginsel

VAA woning: Schending gelijkheidsbeginsel

Voordeel van Alle Aard Bis: Hof van Beroep Gent - schending gelijkheidsbeginsel

Begin 2017 volgde het Hof van Beroep te Gent de visie dat de berekening van het VAA woning - bedrijfsleider strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Er was evenwel nogal wat onduidelijkheid omtrent de juiste gevolgen van die uitspraak.

In een zeer recent vervolgarrest van 20 februari 2018 heeft het Hof van Beroep van Gent deze onduidelijkheid nu weggenomen.

Het Hof stelt nu klaar en duidelijk dat enkel nog de algemene forfaitaire waarderingsregel mag worden toegepast die het voordeel bepaalt op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning. De waardering van het VAA op basis van de werkelijke huurwaarde wordt niet aanvaard door het hof.

Met dit arrest is er nu verder duidelijkheid in deze materie. Het arrest is nog niet definitief, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de fiscus dit arrest zal betwisten in cassatie. Voor de belastingplichtigen die voorlopig nog geen actie ondernomen hebben tegen hun ongrondwettelijk bepaald VAA, lijkt het niet zinvol om nog langer te wachten.