Uw persoonlijk financieel plan

Uw persoonlijk financieel plan

Balans en resultatenrekening van uw vennootschap

Jaarlijks maken we voor de meesten onder jullie een balans en resultatenrekening op van uw vennootschap. We zetten op een rij wat uw vennootschap had aan bezittingen en aan schulden. Het verschil leert ons veel over de waarde van uw vennootschap. Wij doen dit omdat het boekhoudkundig en fiscaal een verplichting is voor wie een vennootschap heeft.

Uw privé-financiën worden echter zelden in beeld gebracht

Echter, hoe het gaat met uw privé-financiën wordt zelden in beeld gebracht. Hiertoe bestaat er ook geen enkele verplichting. Toch is het nuttig ook hier tijdig de situatie in beeld te brengen en de gepast planning uit te werken.

Vroeger waren zeer veel klanten enigszins terughoudend om dit te bespreken. Zelfs uw accountant diende niet te weten dat u nog een mooie portefeuille aan beleggingen had (al of niet in het buitenland). Vandaag neemt die terughoudendheid af en worden we meer en meer gecontacteerd om u te begeleiden in uw persoonlijke financiële planning.

Als u, na het stopzetten van uw beroepsactiviteit, gezond wil verder leven met tijd voor kleinkinderen, hobby’s, reizen, … dan vergt dit enige planning.

Wij brengen uw huidige persoonlijke situatie in kaart

Eerst dient de huidige situatie in kaart gebracht. Wat heeft u aan persoonlijke bezittingen: uw woning, ander vastgoed, uw pensioensparen, uw groepsverzekering, eventueel een beleggingsportefeuille. Zijn er nog hypothecaire of andere schulden, bijvoorbeeld bij uw vennootschap.

Vervolgens bekijken we samen de verwachte cashflow vanaf uw pensioenleeftijd. Wat mag u verwachten van uw wettelijk pensioen en hoe wordt dit voor u aangevuld? Wanneer kan ik met pensioen? Hoe lang dient mijn loopbaan te zijn?

Bij voorkeur bespreken we ook de risico’s op invaliditeit of op overlijden. Is dit afdoende beveiligd (lees: verzekerd).

Heeft u ander onroerend goed dan uw eigen woning, dan is dit al een belangrijk stap. Over welke investeringen gaat het en wat is het rendement hierop. Welke cashflow wordt gegenereerd en hoe zit het met de belastingen hierop.

Sleutelelement is uiteraard de waarde van uw eigen zaak. Kan deze worden overgedragen aan kinderen of aan derden. Hoe maken we de zaak ‘overnamerijp’, door extra dividenden, inkoop van eigen aandelen, pensioenvoorziening, kapitaalsvermindering, … Wie behoudt of verkrijgt het zeggenschap. Hoe bescherm ik de langstlevende en hoe regel ik een gelijkberechtiging tussen de kinderen.

Persoonlijke doelstellingen realistisch houden

In functie van wat ik al heb opgebouwd dien ik mijn persoonlijke doelstellingen realistisch te bepalen. Aan pensioenopbouw werken vermindert uiteraard wat vandaag beschikbaar blijft. Diverse pensioenvormen kunnen worden bekeken. Naast levensverzekeringen met belastingvermindering en zonder belastingvermindering is er het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en het pensioensparen. Tevens is er de eventuele pensioentoezegging door mijn vennootschap.

De beleggingen die u doet dienen opgevolgd in functie van liquiditeit, rendement en risico.

Vermits niet iedereen 100 jaar wordt, maakt u ook best tijdig een successieplanning op. Aandacht gaat daarbij naar behoud van controle en naar fiscale optimalisatie, aangepast aan uw persoonlijke noden. Hoe zat het ook al weer met uw huwelijkscontract. Soms is het nuttig om dit aan te passen. Is een schenking een goed idee, eventueel gefaseerd voor onroerende goederen. Wat is het voordeel van een schenking of testament ten gunste van de kleinkinderen. Het opsommen van alles opties zou ons hier te ver leiden.

Graag staan wij u bij in het opmaken van Uw Persoonlijk Financieel Plan. Een verkennend gesprek kan u de noodzaak hiervan duidelijk maken. Het gepaste financieel plan, met of zonder de begeleiding van gespecialiseerde kantoren, vereist ook een blijvende opvolging.

Tot binnenkort,