Kwartaal voorschotten niet meer verplicht

Kwartaal voorschotten niet meer verplicht

BTW-kwartaalvoorschotten niet meer verplicht vanaf 1 april

BTW-aangiftes worden ofwel op kwartaalbasis ofwel op maandbasis ingediend. Maandaangiftes zijn verplicht voor BTW-plichtigen die meer dan 2.500.000 EUR omzet per jaar realiseren. Die limiet bedraagt slechts 250.000 EUR voor BTW-plichtigen die actief zijn in enkele specifieke sectoren, met name de levering van energieproducten, landvoertuigen uitgerust met een motor, computerapparatuur en toestellen voor mobiele telefonie.

Tegenover het voordeel dat er slechts vier BTW-aangiftes per jaar moeten ingediend worden i.p.v. twaalf stond ook een nadeel : de verplichte betaling van twee voorschotten per kwartaal, elk voor minstens 1/3de van de BTW die het kwartaal voordien verschuldigd was. Dit was voornamelijk voor BTW-plichtigen in seizoensgebonden sectoren of met een uitzonderlijk hoog BTW-saldo in één kwartaal een nadeel. Een bouwonderneming die in het eerste kwartaal 3 appartementen oplevert en daardoor 100.000 EUR BTW moet betalen in de maand april maar in het tweede kwartaal geen verkopen heeft was verplicht om zowel in de maand mei als in de maand juni een voorschot van 33.333 EUR te betalen om die BTW dan in de maand juli terug te vragen en in principe pas eind september op de bankrekening terugbetaald te zien. Mocht de onderneming deze voorschotten niet betalen dan zou ze dit bestraft zien met 800 EUR intresten.

Dit probleem wordt nu grotendeels opgelost. Een Koninklijk Besluit van 16/02/2017 schaft de verplichte betaling van kwartaalvoorschotten tijdens het jaar af. Op het einde van het jaar blijft de verplichting nog wel bestaan: voor 24 december zullen kwartaalaangevers een voorschot moeten betalen, hetzij een bedrag gelijk aan de BTW op de verrichtingen die tussen 1 oktober en 20 december zijn gebeurd, en dus op basis van een tussentijdse, niet in te dienen, BTW-aangifte wordt berekend, hetzij een bedrag gelijk aan de BTW die over het derde kwartaal verschuldigd was. Die verplichting komt er omdat er reeds een gelijkaardige regeling voor maandaangiftes bestaat.

Finaal zal er uiteraard evenveel BTW-verschuldigd zijn. Alleen zal u, met uitzondering van het voorschot dat in december verschuldigd is, tot het begin van het volgend kwartaal kunnen wachten om de BTW over het vorig kwartaal te betalen. Houd er in uw financiële planning rekening mee dat deze betalingen dus hoger zullen zijn en reserveer hiervoor de nodige fondsen. Wie zich hieromtrent geen zorgen wil maken kan er uiteraard nog steeds voor kiezen om vrijblijvend voorschotten te blijven betalen tijdens het kwartaal.

Heeft u hier nog vragen over? Uw dossierbeheerder maakt graag tijd vrij om deze te beantwoorden.