Fiscale en sociale veranderingen

Fiscale en sociale veranderingen

In naam van alle BlueGround medewerkers wensen wij u een voorspoedig 2017 toe! Wij blikken in dit nieuwsbericht graag vooruit op wat het nieuwe jaar ons brengt op het vlak van fiscale en sociale veranderingen.

Vennootschapsbelasting

De meest spectaculaire verandering komt er mogelijk op het vlak van de vennootschapsbelasting. Komt er een verlaging van de tarieven op dat vlak? We durven hopen van wel. De vraag is: wanneer? Bij de afsluiting van uw lopende balans zal uw dossierbeheerder alvast nakijken hoe er kan geanticipeerd worden op een mogelijke belastingverlaging.

Voorlopig kunnen wij u helaas enkel belastingverhogingen melden: met ingang vanaf 1 januari verhoogt het fiscaal resultaat van vennootschappen die firmawagens met tankkaart ter beschikking stellen aan hun werknemers of bedrijfsleiders en is ook de roerende voorheffing voor de meeste financiële inkomsten verhoogd van 27% naar 30%.

De enige daling is momenteel op het vlak van belastingaftrekken waar te nemen, met name voor de aftrek voor risicokapitaal, de zogenaamde notionele intrestaftrek, die zakt tot van 1,631% tot 0,737% voor kleine vennootschappen en van van 1,131% tot 0,237% voor grote vennootschappen. Maar daar komt hopelijk binnenkort dus een sterke daling van de belastingtarieven bij.

Belangrijk om te melden nog is dat het vanaf dit jaar niet langer mogelijk is om zonder de betaling van belastingen aandelen in een holdingvennootschap in te brengen en nadien een kapitaalvermindering te doen. Het is verder ook uitkijken of de wetgever de bij een verkoop van aandelen gerealiseerde meerwaarde zal belasten in de toekomst.

Vennootschapsbelasting BlueGround

Personenbelasting

De bij de vennootschapsbelasting aangehaalde verhoging van de roerende voorheffing en de wijzigingen bij de inbreng van aandelen kunnen eveneens als wijzigingen op het vlak van personenbelasting aanzien worden.

Een belangrijk onderdeel van de personenbelasting is de woonfiscaliteit. In dat kader valt de afschaffing van de woonbonus voor de eigen woning door het Brussels Gewest op. Ter compensatie daarvan komt er onder bepaalde voorwaarden wel een vermindering van de berekeningsbasis voor de registratierechten op de aankoop van een hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven betreft is na de afschaffing in het Brussels Gewest in inkomstenjaar 2016 ook in het Vlaams Gewest, met ingang vanaf inkomstenjaar 2017, de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft. In het Waals Gewest blijft deze vermindering voorlopig behouden. Voor de belastingplichtigen die onder het Waals Gewest vallen is 2017 misschien het jaar om nog te investeren in dakisolatie.

Een opsteker is de invoering van een bijkomende mogelijkheid tot opbouw voor pensioenen door zelfstandigen: de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ), een tegenhanger voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT) die bedrijfsleiders fiscaal vriendelijk kunnen aanleggen in hun vennootschap.

Andere wijzigingen zijn ondermeer de invoering van een fiscaal en sociaal statuut voor ‘student-zelfstandigen’.

De belastingadministratie gaat ook in 2017 verder de digitale toer op. Zo zullen kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn om de fiscale attesten voor leningen en levensverzekeringen ook digitaal aan te leveren op het “MyMinfin”-platform.

Personenbelasting btw BlueGround

BTW

Op het vlak van BTW-wetgeving valt voornamelijk de per 1 april geplande afschaffing van de betaling van kwartaalvoorschotten op. Dat is voornamelijk goed nieuws voor bedrijven en zelfstandigen met sterk schommelende inkomsten over het jaar.

Ook voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een woning kopen, bouwen, verbouwen of leasen om die te verhuren als sociale woning is er goed nieuws. Onder bepaalde voorwaarden zakt het BTW-tarief op deze handelingen van 21% naar 12%.

Wij zijn verder benieuwd wat het door de regering aangekondigde onderzoek van een optionele BTW-heffing op professionele onroerende verhuurinkomsten, en daaraan gekoppeld de aftrek van de BTW op de betreffende onroerende goederen, gaat opleveren.

Sociale Zekerheid

De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen dalen verder met 0,5 procentpunt tot 21%. In 2015 bedroegen deze bijdragen nog 22%. Voor vrouwelijke zelfstandigen die bevallen komt er een vrijstelling van sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op de bevalling en stijgt de moederschapsrust van 8 tot 12 weken. Er is ook goed nieuws voor de werkgevers die een vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerven in 2017 : de periode waarin kortingen op de RSZ-bijdragen worden toegekend wordt verlengd van 9 tot 13 kwartalen.

2017 wordt een boeiend jaar. Wij volgen de verdere ontwikkeling kort op en houden u verder op de hoogte. Heeft u vragen over de geplande wijzigingen? Aarzel niet ons te contacteren. Wij staan voor u klaar.