Bioboer Lier

Pioniers van het Busschots-geslacht zijn allicht moeder, vader en kinderen Busschots. Ergens in 1978 zijn zij van de ‘gangbare’ naar de bio-landbouw overgeschakeld. Dit n.a.v. van het feit dat vader Busschots te lijden had van astmatische aanvallen, te wijten aan het gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen die destijds als ‘veilig’ werden beschouwd. Blijkbaar dus niet voor iedereen zo …

Niet alleen het ‘ongemak’ deed, hen overschakelen, ook – en dit niet in het minst – de bedenkingen die ze hadden i.v.m. de impact die het gebruik van deze middelen hadden (en hebben) op onze leefomgeving en voor alle mensen, dieren en gewassen naar de toekomst toe. Zoon Koen Busschots heeft het landbouwbedrijf van z’n ouders zo’n goeie 22 jaar geleden overgenomen. De jaren nadien werkten ze nog volop samen op het begrijf, dat toen vooral bestond uit fruitteelt.

Koen is zich de afgelopen jaren (nu bijna 10 jaar) ook gaan bezighouden met het telen van groenten, teneinde een grotere diversiteit in gewassen uit te bouwen.

Wie ons tijdens een opendeurdag al eens bezoekje heeft gebracht, heeft allicht kunnen genieten van z’n vakkundige toelichting bij wat hij allemaal laat groeien en bloeien in Koningshooikt.

De liefde voor de natuur in al z’n facetten zit in z’n hele zijn en maakt al z’n hele leven een belangrijk deel uit van wie hij is.

Bodem en bemesting in de bio-landbouw

De hoofdpijler van het biologisch boeren is een vruchtbare bodem. Die krijg je door een oordeelkundige organische bemesting, een ruime vruchtwisseling en door het inzaaien van geschikte groenbemesters. Vruchtwisseling is een systeem waarbij teelten systematisch afwisselen, van jaar tot jaar. Om ervoor te zorgen dat de bodem geen ziektes doorgeeft naar het volgende jaar en dat die bodem niet uitgeput raakt omdat er altijd weer dezelfde stoffen uit worden geput. Groenbemesters zijn planten die de boer inwerkt in de bodem: ze worden niet geoogst, maar hun organisch materiaal dient als bemesting. De meststoffen die mogen worden gebruikt: bijvoorbeeld compost – zijn wettelijk bepaald. Kunstmeststoffen zijn verboden.