AZ Sint-Augustinus Veurne

Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne

ERK 310 - RIZIV 7-10-310-21-000
KBO BE 0408 380 193

MEDISCHE DIENSTEN
• algemene heelkunde  058 333 371
• anesthesie - reanimatie  058 333 111
• fysische geneeskunde  058 333 32 20/32 19
• gynaecologie - verloskunde  058 333 374
• huidziekten  58 333 336
• interne ziekten
- endocrinologie  058 333 127
- geriatrie  058 333 326
- hartziekten  058 333 363 - 058 333 347
- hematologie  058 333 379
- longziekten - astma  058 333 324
- maag-, darm- en leverziekten  58 333 010
- oncologie/senologie  058 333 270
• kinderziekten  058 333 741
• labo klinische biologie  058 333 000
• labo anatomo-pathologie  058 333 030
• medische beeldvorming radiologie - CT - MRI - Echografie  058 333 040
• neurochirurgie  058 333 785
• neuro-psychiatrie, neurologie & neurofysiologie  058 333 012
• neus-, keel-, oorziekten, revalidatie gehooren spraakgestoorden  058 333 334
• nierdialyse (CAD)   058 333 820
• nucleaire geneeskunde  058 333 135
• oogziekten  058 333 335
• orthopedie - traumatologie  058 333 372
• plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde  058 333 559
• stomatologie, MKA chirurgie  058 333 140
• urologie - urodynamica - kinderurologie  058 333 460 - 058 333 953

VERPLEEGKUNDIGE & PARAMEDISCHE DIENSTEN
• bekkenbodemreëducatie  058 333 570
• borstkliniek  058 333 270
• diabeteskliniek  058 333 590
• fysio- en kinesitherapie  058 333 021
• pijnverpleegkundige  058 333 150
• rugschool  058 333 939
• stomazorg  058 333 819
• voedingsdeskundige - diëtiek  058 333 422

ALGEMEEN
• kasdienst  058 333 435
• ombudsdienst  058 333 456
• onthaal - inlichtingen  058 333 111
• opname algemeen  058 333 430
• opname dagziekenhuis  058 333 279
• sociale dienst alg. ziekenhuis  058 333 451
• sociale dienst geriatrie - ontslagmanager  058 333 269
• sociale dienst interne A&B, PST  058 333 266
• sociale dienst psychiatrie  058 333 238

AZ Sint-Augustinus Veurne

  • Ziekenhuizen
Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne
T058 33 31 11
F058 33 30 11