Architectenburo CRNCR

Architectenburo CRNCR uit Scherpenheuvel-Zichem is uw architectenbureau dat staat voor duurzaam bouwen met visie.

Architectuur is gebaseerd op 3 eenvoudige, maar voor mij fundamentele basisprincipes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Als energiebewust architect is het mijn taak om een woning te ontwerpen waarbij de “realiteit” maar ook de “dromen” van de opdrachtgever worden vormgegeven tot een functioneel en voor de eindgebruiker mooi ogend gebouw.

Elke opdracht is een unieke zoektocht naar de ideale cohesie tussen duurzaamheid vanuit ecologisch standpunt (het verstandig en zorgzaam omgaan met de beschikbare energiebronnen en ons milieu in z’n totaliteit) en vanuit economisch standpunt (betaalbaarheid met als uitgangspunt het doorstaan van de tand des tijds).

Maatwerk vormt hierbij het sleutelwoord. Reeds vanaf het eerste gesprek/de eerste pennentrek gaan we samen – met het (ver)bouwbudget in het achterhoofd – op zoek naar het optimale evenwicht tussen ecologie & economie maar ook tussen esthetiek & functionaliteit.

Daarbij vloeit de vorm idealiter voort uit de functie: objectief gezien dient een woning in de eerste plaats om te wonen. Uiteraard is het ook essentieel dat het subjectieve karakter van het esthetische ideaalbeeld van de opdrachtgever maximaal wordt gerespecteerd. Architectenburo CRNCR Scherpenheuvel-Zichem staat dan ook niet voor een bepaalde bouwstijl of woontypologie. Het is niet aan mij als architect om te bepalen wat jij als opdrachtgever mooi moet vinden.

Last but not least: reeds vanaf de start in 2002 ben ik gefascineerd door het unieke karakter van een verbouwing, waardoor ik ondertussen gespecialiseerd ben in de complexiteit en intensiteit van het verbouwingsproces. Het segment van de zelfbouwer vormt daarbij een aanzienlijk deel van mijn opdrachten. Uiteraard blijf ik mij nog steeds met liefde verdiepen in een nieuwbouwwoning al dan niet volledig uitgevoerd door aannemers.

Elke opdracht wordt voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waaruit een samenwerking kan voortvloeien. Na het toekennen van de opdracht doorlopen we samen de verschillende fasen van het bouwproces.

Contacteer Architectenburo CRNCR voor meer informatie.

Verbouwing

Bekijk meer

Nieuwbouw

Bekijk meer

Fase 1: bouwanalyse

Vooraleer aan de eerste ontwerpen te beginnen is het noodzakelijk om in een uitgebreid gesprek alle details van de bouwwensen en leefgewoonten grondig te analyseren.

Fase 2: ontwerpfase

Reeds vanaf het eerste voorontwerp wordt rekening gehouden met het bouwbudget. Doorheen de besprekingen van de ontwerpen krijgt het ontwerp steeds meer zijn definitieve vorm tot het uiteindelijk volledig aan de bouwwensen van de opdrachtgever voldoet.

Fase 3: gedetailleerde raming

Voorafgaand aan de opmaak van het bouwdossier wordt er een gedetailleerde raming gemaakt. Enerzijds als zijnde volledig uitgevoerd door aannemers anderzijds rekening houdend met het gedeelte zelfbouw.

Fase 4: opmaak bouwdossier

Na het afronden van de gedetailleerde raming en het eventueel aanbrengen van de nodige aanpassingen in het ontwerp om alles financieel te optimaliseren wordt het bouwdossier klaar gemaakt. Plannen worden daarbij reeds uitgewerkt tot op het uitvoeringsniveau.

Fase 5: Aanbestedingen

Voor de verschillende loten (ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, technieken,…) worden er offertes opgevraagd bij meerdere aannemers. Enerzijds aannemers waar ik vaker mee werk, anderzijds aannemers die door de opdrachtgever naar voor worden geschoven. De meetstaat van de gedetailleerde raming wordt daarbij als basis gebruikt voor de prijsvergelijking. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die beslist welke aannemers er worden aangesteld.

Fase 6: Uitvoering

Tijdens de duur van de werkzaamheden worden er voldoende werfbezoeken georganiseerd. De opdrachtgever is niet noodzakelijk op alle werfvergaderingen aanwezig, maar er zullen geen financiële beslissingen worden genomen zonder voorafgaand akkoord van de opdrachtgever. Aan het einde van de rit volgt de oplevering zodat de eindgebruiker met een gerust hart de toekomst tegenmoet kan.