Archimedes

ARCHIMEDES N.V.

Ingenieursbureau, Milieu & Bouw

BOUW

• Bouwprojecten
   Ontwerp, vergunning, aanbesteding, coördinatie

• Staalconstructies en betonconstructies
   Ontwerp, stabiliteit en dimensionering - voorontwerpfase en uitvoering
   Controle van de uitvoering

• Funderingen
   Bepaling aangewezen techniek - ontwerp en dimensionering

• Veiligheidscoördinatie
   Ontwerp en verwezenlijking

MILIEU

• Erkend bodemsaneringsdeskundige
   Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken - advies en uitvoering
   Grondwatermodellering - verspreiding van de verontreiniging in
   bodem en grondwater
   Risicoanalyse - impact van de verontreiniging
   Bodemsanering en grondwatersanering - saneringsplan, kostenraming, begeleiding

• Milieuvergunningsaanvragen
   Begeleiding en uitvoering

• Milieuadministratie
   Practische uitvoering en opvolging van wettelijke verplichtingen

• Milieucoördinator
   Advies, begeleiding en uitvoering

Archimedes, uw ingenieursbureau te Keerbergen.

Archimedes

  • Bouwprojecten
  • Ingenieursbureau
Kempenlaan 36, 3140 Keerbergen
T015 52 00 50