Advocatenkantoor Nadine Janssens

scheidingen, alimentaties, regeling m.b.t. kinderen, afstamming, adoptie, erfenissen enz.
ouderschapsbemiddeling en bemiddeling in familiale conflicten
bewind over de persoon en de goederen van rechtsonbekwame personen
geschillen bij bouw-, huur-, pacht- koopcontracten enz.
arbeidsgeschillen
betwistingen over eigendomsrecht, afpalingen, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, burenhinder enz.
incasso en handelsrecht
aansprakelijkheid bij verkeersongevallen en andere schadegevallen met menselijke en materiële schade, medisvcje aansprakelijkheid enz.
bestwisingen over in beslag genomen goederen
collectieve schuldenregeling

Advocatenkantoor Nadine Janssens, uw advocaat voor Herentals en Heist-op-den-Berg.
 

 

Advocatenkantoor Nadine Janssens

  • Advocaten
  • Advocatenkantoor
  • Jurist
L. Van Bauwelstraat 27, 2222 Heist-op-den-Berg
T014 26 55 97
F014 26 55 27