Borrelnootjes op café

Borrelnootjes op café

Borrelnootjes op café: vriendelijke geste of eigenbelang van de caféuitbater?

Onlangs viel in de kranten nog te lezen dat er steeds meer klanten de horecazaken verlaten zonder de rekening te betalen. Bij 2 procent van de cafés gebeurt het dagelijks dat klanten opstappen zonder te betalen, bij 8 procent zelfs meerdere keren per week.

1 Misdrijf van afzetterij

Het spreekt voor zich dat een goed menu bestellen in een restaurant en vervolgens weggaan zonder te betalen ‘not done’ is. Sterker nog in dergelijk geval maakt u zich schuldig aan het misdrijf afzetterij, zoals opgenomen in artikel 508bis van het Strafwetboek.

Een dergelijke vorm van tafelschuimerij wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot drie maanden en/of met een geldboete van 200 tot 500 euro.

2 Besluitwet van 14 november 1939

Bovenvermeld principe kent evenwel één tempering, dewelke we terugvinden in de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.

De Besluitwet van 14 november 1939 voorziet immers in artikel 17 in een soort van vrijgeleide niet zozeer voor ‘dine and dash’ maar wel voor ‘drink and dash'.

Wanneer u op café gaat en u al uw vrienden trakteert op een alcoholische drank (waarbij u aan de caféuitbater duidelijk laat zien dat u over voldoende fondsen beschikt) kan deze caféuitbater u achteraf niet verplichten om alsnog uw rekening te betalen. Bovendien zult u in voorkomend geval ook niet gestraft worden.

3 Borrelnootjes: de oplossing

Caféuitbaters kunnen de Besluitwet van 14 november 1939 echter omzeilen door naast alcoholische dranken ook spijzen aan te bieden. Op die manier zijn de borrelnootjes wijd en zijd in gebruik geraakt door tal van caféuitbaters, niet zozeer als geste, maar dus voornamelijk uit eigenbelang.

Besluit

Horecazaken verlaten zonder te betalen is absoluut ‘not done’. Helaas werkt de Besluitwet van 14 november 1939 dit fenomeen echter deels in de hand. Dankzij de uitvinding van de borrelnootjes kunnen de caféhouders terug op 2 oren slapen en hun niet betaalde drankjes alsnog terugvorderen bij hun debiteuren.