Voordelen freelancer

Werken met een freelancer heeft tal van voordelen, heel veel bedrijven doen reeds beroep op freelancers en het percentage van ingehuurde freelancers zal in de komen jaren alleen maar toenemen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Flexibel en snel inzetbaar:
► Projecten op korte of lange termijn, voor bepaalde of onbepaalde duur: alles is bespreekbaar.

Plaats -en kostenbesparend:
► U hoeft geen extra ruimte in uw bedrijf te voorzien, veel taken kunnen van thuis uit gebeuren.

Financieel aantrekkelijk:
► Aangezien de gepresteerde uren en eventuele onkosten gefactureerd worden, hoeft u geen extra sociale lasten, belastingen en verzekeringen te betalen en
​► 100% fiscaal aftrekbaar

Geen extra administratie:
► Freelancers staan niet op uw payroll dus hoeft u zich ook niet meer bezig te houden met loonadministratie.

Geen tussenpersonen:
► Direct en persoonlijk contact tussen u en mij, geen tussenkomst van derden zodat er geen misverstanden of slechte overdracht van informatie betreffende de uit te voeren opdracht mogelijk is.

Ervaring:
► Indien u verkiest om samen te werken met CDP Freelance, kan u er zeker van zijn dat u beroep doet op iemand met de nodige kennis en ervaring, enthousiast en gemotiveerd om u te helpen waar nodig!

CONTACTEER ONS