ACLVB Liberale Vakbond

Een uitmuntende service en een doortastende verdediging van je belangen te Aalst

Vakbond Aalst

De Liberale Vakbond is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België met 295.000 leden, 600-tal medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden. De Liberale Vakbond is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

Als Liberale Vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen. Dat alles doen we politiek onafhankelijk.

  • Onze missie: wij verzekeren de sociale bescherming van werknemers en sociaal rechthebbenden.
  • Onze waarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn de vier waarden die ons leiden in onze (dagelijkse) werking.
  • Onze visie: iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien en zo zijn/haar persoonlijke situatie te verbeteren door zoveel mogelijk eigen keuzes te kunnen maken. Wij dragen bij tot de zelfontplooiing van onze leden door vorming, expertise en een snelle en toegankelijke, persoonlijke dienstverlening.