6% btw-attest voor renovatie afgeschaft

6% btw-attest voor renovatie afgeschaft

6% btw-attest voor renovatie afgeschaft

Eind 2021 werd de wet goedgekeurd die het verplichte attest afschaft voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerken. Per 1 juli 2022 kan u renovatiewerken aan private woningen, die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, onmiddellijk met 6% btw factureren en krijgt de klant één maand tijd om de factuur te betwisten.

Het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw wordt vervangen door de volgende standaardverklaring op de factuur:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.